Hjem » Udredning
Psykiatrisk undersøgelse og diagnostik (unge og voksne, 18+):

Psykiatrisk udredning i Silkeborg

Hvis du ønsker en psykiatrisk undersøgelse/ diagnostisk vurdering er du velkommen til enten:

– at booke en afklarende samtale, FREMMØDE, afklarende samtale, via ONLINE tidsbestilling oven for

– at drøfte det i forbindelse med en anden konsultation i klinikken.

– at ringe eller sende en mail med et telefonnummer til mig på soren.ingerslev@protonmail.com. Så vil jeg ringe dig op og give dig yderligere information om tilbud og muligheder ganske gratis

Psykiatrisk udredning Silkeborg til unge og voksne (18+)

Specialpsykologisk Konsultation har et nyt tilbud om psykiatrisk udredning Silkeborg for unge og voksne (18+). Neden for har jeg forsøgt at svare på nogle af de mest stillede spørgsmål ang. psykiatrisk udredning.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe eller sende en mail med et telefonnummer til mig på soren.ingerslev@protonmail.com. Så vil jeg ringe dig op og give dig yderligere information om tilbud og muligheder ganske gratis. Alt godt/ Søren

Ventetider hamrer i vejret ved psykiatere

Jeg er i tvivl, om jeg ønsker udredning og/ eller behandling
Alle har mulighed for at booke en afklarende samtale, ‘FREMMØDE, afklarende samtale‘.
En afklarende samtale er en mulighed for at afklare, hvilken hjælp der er den rette for dig, herunder udredning og/ eller psykologisk behandling. I samtalen vil du modtage specialpsykologisk råd og vejledning, som du kan bruge til at træffe den beslutning, der giver mest mening i din situation. Hvis du ønsker et udredningsforløb i klinikken, kan vi lave udredningsplan og aftale at starte en udredning op, så du kan få en tid med i hånden.
Jeg er sikker på, at jeg ønsker en udredning i Silkeborg
Her vil jeg foreslå dig, at at du kontakter mig direkte via telefon eller mail. Hvis du skriver, bedes du anføre dit telefonnummer. Så vil jeg ringe dig op, så vi sammen kan lave en aftale om, hvordan vi kommer bedst muligt. Og du vil kunne få en tid med i hånden.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvad er baggrunden for det nye tilbud om udredning i Silkeborg?

Ventetiden til en udredning hos en psykiater i Region Midtjyllland er over 80 uger og stigende.

Det kan være meget lang tid at vente mere end halvandet år. Ikke mindst hvis man står i en situation, hvor man har brug for en afklaring på symptomerne. Og om de fx kan være udtryk for depression, bipolar lidelse, OCD eller ADHD.

Mens man venter er der risiko for, at sygdommen og dens følger at forværres. Herunder ens psykiske velbefindende og generelle sundhedstilstand samt tilknytningen til uddannelse og arbejdsmarked, økonomi og relationen til familie og venner.

I kraft af den nye uddannelse til specialpsykolog, som Danske Regioner har indført er der nu nye muligheder for at blive udredt: Specialpsykologer i psykiatri kan nu varetage udredninger lige som speciallæger i psykiatri (psykiatere).

Min egen baggrund for at tilbyde psykiatrisk udredning i Silkeborg

Psykiatrisk udredning og diagnostik været stor del af mit arbejde gennem 20 år. Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2002. I de første 5-6 år arbejdede jeg med terapi og gruppeterapi og med at lave grundige psykologiske undersøgelser af patienter i psykiatrien.

Jeg blev senere en af landets første psykologer, der fik et selvstændigt ansvar for diagnostik og udredning. I 2008 blev jeg ansat i psykiatrien i Skanderborg, fordi det ikke var muligt at ansætte en psykiater. Derfor blev jeg ansat som psykolog til selvstændigt at varetage psykiatrisk udredning i en funktion som ‘Ansvarlig for diagnostik og behandlingsplanlægning’. I Skanderborg udredte og diagnosticerede jeg hovedparten af de patienter, der blev henvist til Lokalpsykiatrisk Center Skanderborg fra de praktiserende læger i området.

Specialpsykolog i psykiatri

I 2013 blev jeg som en af de første psykologer i Danmark uddannet som specialpsykolog i psykiatri. Som specialpsykolog er jeg uddannet til selvstændigt at varetage psykiatrisk diagnostik. Jeg har udredt indlagte patienter i Horsens og ambulante patienter i Horsens, Skanderborg og Silkeborg, hvor jeg arbejdede med psykiatrisk udredning i Silkeborg i Psykiatriens Hus fra 2015-21.

Sideløbende hermed har jeg gennem mange år haft ansvar for at lede behandlings- og udredningskonferencer for læger og psykologer. Desuden har jeg vejledt og superviseret psykologer i komplekse udredningsopgaver og diagnostik gennem mange år. Jeg har også holdt mange kurser i for medarbejdere i psykiatrien i brugen af forskellige udredningsredskaber og diagnostiske interviews.

Specialist i psykopatologi

Jeg har taget to uddannelser i Dansk Psykologforening lange uddannelser inden for specialet psykopatologi i Dansk Psykologforening. Specialistuddannelsen varer mellem 3-7 år og supervisoruddannelsen varer 2 år. Jeg blev færdiguddannet og godkendt som som specialist i psykopatologi i 2012 og godkendt som supervisor i psykopatologi i 2018.

Som specialist i psykopatologi er jeg uddannet og trænet i praktisk brug af diagnosesystemer som ICD og DSM i forbindelse med udredning og diagnostik af psykiatriske tilstande. Jeg har herunder også mange års erfaring med psykologisk testning, diagnostisk interview, ratingscales og inventories (psykiatriske spørgeskemaer) samt klinisk dokumentation i form af journalskrivning og udarbejdelse af erklæringer.

Hvad er en psykiatrisk udredning, og hvor lang tid tager det?

Et udredningsforløb behøver ikke at tage lang tid.

Den samlede tid et forløb tager kan ofte deles op i tre:

VentetidVentetiden til udredning er p.t. over 80 uger i Region Midtjylland, se oven for

I Specialpsykologisk Konsultation er der ikke ventetid og jeg har p.t. åben for tilgang.
Evt. forudgående fysiske undersøgelser ved egen læge eller hospitalsafdelingHvis det er standardprøver ved egen læge er dette ikke tidskrævende.
Samtaler i klinikkenSamtalerne kan typisk gennemføres på 2–3 uger

Et udredningsforløb kan bestå af forskellige elementer:

Det kan være svært at sige på forhånd, hvor mange samtaler, der er brug for. Dette vil afhænge af, hvad der ud fra en klinisk vurdering er brug for/ ikke er brug for at undersøge nærmere, når først vi er i gang. Oftest vil en udredning vare mellem 3-5 samtaler. Pårørende er selvfølgelig meget velkomne til at deltage og bidrage både med støtte og væsentlige informationer til brug i udredningen. Et udredningsforløb kan bestå af forskellige elementer, herunder:

Telefonsamtale om udredningstilbud: Gratis
Kort samtale, information og praktisk vejledning vedr. udredning
FREMMØDE, afklarende samtale
Denne samtale kan bookes via ONLINE tidsbestilling øverst.
Samtalens formål er i samarbejde med dig at afklare, hvilken hjælp der er den rette for dig, herunder udredning eller psykologisk behandling. Hvis det er relevant og du ønsker et videre behandlings- eller udredningsforløb i klikken, vil du få råd og et oplæg med til en plan med i slutningen af samtalen. Hvis du ønsker det, kan vi lave en aftale om en psykiatrisk udredning.
Der afsættes 60 min. til konsultationen. Heraf bruges 45 min. på selve samtalen og 15 min. på forberedelse, journalføring og administration.
Udredningsaftale
En aftale om at påbegynde en psykiatrisk udredning kan laves telefonisk, per mail eller i forbindelse med en afklarende samtale eller en terapikonsultation i klinikken.
Følgende samtaler kan aftales efter, at der er lavet en udredningsaftale. Vær opmærksom på, at de følgende samtaler ikke kan bookes via hjemmesiden. Samtalerne aftales telefonisk, skriftligt eller i forbindelse med en anden type konsultation. :
FREMMØDE, udredning start:
Samtalen vil dreje sig om din baggrund, opvækst, skolegang, uddannelse, arbejdsliv, eventuelle tidl. fysiske eller psykiske lidelser, behandlingsforløb, aktuelle situation mv. Hvis du tidligere har fået foretaget en psykiatrisk udredning er du velkommen til at medbringe denne. Du er velkommen til at have en pårørende med i samtalen. Det er muligt at aftale en dobbeltkonsultation.
Der afsættes 60 min. til konsultationen. Heraf bruges 45 min. på selve samtalen og 15 min. på forberedelse, journalføring og administration:
FREMMØDE, standard diagnostisk interview, dobbeltkonsultation:
Der afsættes 120 min. til dobbeltkonsultationen. Heraf bruges 90 min. på selve samtalen og 30 min. på forberedelse, journalføring og administration.
Uddybende udredning kan herefter være relevant.
Fx et specialiseret diagnostisk interview til udredning af ADHD eller et andet diagnostisk interview, hvor en pårørende også kan medvirke i samtalen. Der kan desuden indgå spørgeskemaer.
Tilbagemelding på udredningen med konklusion, anbefalinger og oplæg til plan
Der afsættes 45 min. til konsultationen. Heraf bruges 30 min. på selve samtalen og 15 min. på forberedelse, journalføring og administration:
Udredningsresume fra specialpsykolog i psykiatri (tilvalg)
Kort skriftlig udtalelse med konklusion på udredningen.
Udredningserklæring fra specialpsykolog i psykiatri (tilvalg)
Uddybende skriftlig undersøgelsesrapport.
Terapi og psykologisk behandling
Hvis du ønsker det, er der selvfølgelig mulighed for at fortsætte i et målrettet psykologisk behandlingsforløb, der kan bygge oven på resultaterne fra udredninen. Dette kan foregå enten som FREMMØDE terapi på Vestergade eller i form af terapi ONLINE.

Hvordan foregår tilbagemeldingen til mig som klient?

Du har mulighed for at vælge mellem flere typer af tilbagemeldinger:

Som en naturlig og afslutning på udredningen indgår en samtale, hvor du vil få en mundtlig tilbagemelding.

Som tilvalg kan har du mulighed for at bestille et kort, skriftligt resume og konklusion på udredningen: Udredningsresume fra specialpsykolog i psykiatri.

Du kan også vælge at bestille en samlet skriftlig erklæring: Udredningserklæring fra specialpsykolog i psykiatri.

Hvad er en psykiatrisk udredning?

Formålet med en psykiatrisk udredning er at afdække, hvilke symptomer der er til stede, sværhedsgraden af disse. Der vil også indgå en vurdering af, hvordan og hvor meget de påvirker ens evne til at fungere i hverdagen. En udredning munder ud i en diagnostisk vurdering af, om der er tale om fx skizofreni, bipolar lidelse, depression, OCD, socialfobi, panikangst, PTSD, personlighedsforstyrrelse eller ADHD.

En psykiatrisk udredning består af en grundig forsamtale (anamnese), herunder om ens baggrund og opvækst, skolegang, familiemæssige og arbejdsmæssige forhold og eventuelle aktuelle og tidligere fysiske og psykiske vanskeligheder, behandling af disse mm. Der vil også indgå et eller flere diagnostiske interviews, spørgeskemaer og lignende. Oplysninger fra pårørende, tidligere erklæringer samt psykologiske tests kan også indgå i en udredning. På den baggrund foretages en afdækning og vurdering af, hvilke symptomer, der er til stede, sværhedsgraden af disse. Samt hvordan og hvor meget de påvirker evnen til at fungere i hverdagen. Samlet foretages en diagnostisk vurdering af, om disse er udtryk for en psykisk lidelse eller forstyrrelse.

Hvordan forbereder jeg mig til en psykiatrisk udredning i Silkeborg?

Det er en god ide at tale med din egen læge, før den indledende udredning begynder. Det er vigtigt at udelukke, at de symptomer, der er, ikke skyldes fysiske forhold. Ofte vil det være en naturlig del af samarbejdet med din læge, at få taget blodprøver, målt blodtryk og få taget et såkaldt EKG (hjertekardiogram).

Din læge har også mulighed for at vurdere, om man skal begynde et andet sted. Eller gå en anden vej rent udredningsmæssigt og fx henvise dig til en neurologisk undersøgelse eller en scanning.

Når du kommer til en indledende udredningssamtale med mig, vil jeg anbefale at medbringe tidligere psykologiske og psykiatriske undersøgelsesrapporter, hvis du har fået lavet sådanne tidligere. Hvis du har andet skriftligt journalmateriale liggende, hvor der indgår en beskrivelse af psykiatrisk udredning/ konklusioner kan dette også være relevant at tage med.

Må jeg tage en pårørende med til udredningen?

Det må du meget gerne.

Det kan faktisk ofte være en rigtig god ide, fx hvis man har brug for støtte eller til at huske. Og så har forældre eller ældre søskende ofte mulighed for at huske ting fra ens barndom, der kan være en stor hjælp i en udredning. En partner eller en god ven kan også være med til at give oplysninger og eksempler, der kan være vigtige i forbindelse med en udredning.

Hvordan finder jeg ud af, om en udredning er det rigtige for mig?

Der er flere veje at gå, hvis du er interesseret i en udredning/ psykiatrisk undersøgelse/ diagnostisk vurdering

  1. Du er velkommen til at ringe eller sende en mail med et telefonnummer til mig på soren.ingerslev@protonmail.com og bede om at blive ringet op. Så kan du høre mere om tilbuddet, og vi kan tale om, hvad mulighederne er. Hvis du på den baggrund ønsker at aftale en tid, kan du få en tid med. Og hvis du har brug for at tænke over det, kan du altid selv vende tilbage og booke en tid via ONLINE tidsbestilling .Vælg her ‘FREMMØDE, afklarende samtale’.
  2. Hvis du er i tvivl kan du booke samtalen ‘FREMMØDE, afklarende samtale’ med det samme. Her er der mere plads til at tale om din situation og behov og til at rådgive dig og hjælpe dig videre til den beslutning, der er bedst for dig.
  3. Du er også velkommen til at drøfte dine overvejelser ift. udredning i forbindelse med en anden konsultation i klinikken, fx en terapisession.

Hvad er prisen på en psykiatrisk udredning i Silkeborg?

Da det ikke på forhånd er muligt at sige, hvor lang tid en udredning tager, kan der ikke ikke gives en enhedspris på en udredning. Se også afsnittet oven for: Hvad er en psykiatrisk udredning, og hvor lang tid tager det? Der henvises også til siden ‘Priser og vilkår’ i menuen, herunder afsnittet vedr. ‘Afbud og udeblivelser’.

Hvad er forskellen på en psykolog og en psykiater

En psykolog har gennemført en universitetsuddannelse i psykologi.

En psykiater er det samme som en speciallæge i psykiatri. En psykiater har gennemført en universitetsuddannelse i medicin (lægeuddannelse), en klinisk basisuddannelse på 1 år samt en speciallægeuddannelse i psykiatri.

Hvad er en specialpsykolog i psykiatri?

En specialpsykolog i psykiatri er en psykolog, der har gennemført en to-årig autorisationsuddannelse samt en specialpsykologuddannelse i psykiatri. Denne uddannelse foregår i form af et 4-årigt ansættelses- og uddannelsesforløb i psykiatrien og udbydes af Danske Regioner (se link øverst). Se også Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Må specialpsykologer stille diagnoser?

Ja det må de gerne.

Specialpsykologer i psykiatri har – lige som speciallæger i psykiatri (psykiatere) – en videreuddannelse inden for specialet psykiatri. Både specialpsykologer i psykiatri og speciallæger i psykiatri er specialiserede i at lave psykiatriske udredninger og stille diagnoser inden for det psykiatriske område.

Læs mere om klinikkens øvrige tilbud i menuen, herunder supervision

Gratis ACT

Tilbage til forsiden

Specialpsykologisk Konsultation tilbyder psykologiske og psykiatriske sundhedsydelser i form af psykologisk behandling, psykiatrisk udredning, supervision og undervisning. Klinikken yder psykologbistand til klienter og fagpersoner samt private og offentlige virksomheder i Region Midtjylland, herunder i Silkeborg, Skanderborg, Viborg, Herning og Aarhus Kommune.

Søren-Ingerslev-udredning Silkeborg