Hjem » Udredning

Psykiatrisk udredning Silkeborg til unge og voksne (18+)

Specialpsykologisk Konsultation har et nyt tilbud om psykiatrisk udredning i Silkeborg for unge og voksne (18+) uden ventetid

Du kan nu få tilskud til udredning fra Sygeforsikringen ‘danmark’ til udredning:

Sygeforsikringen 'danmark'
Psykiater ventetider

Alle har mulighed for at booke en afklarende samtale: ‘FREMMØDE, afklarende samtale‘.
En afklarende samtale er en mulighed for at afklare, hvilken hjælp der er den rette for dig, herunder udredning og/ eller psykologisk behandling. I samtalen vil du modtage specialpsykologisk råd og vejledning, som du kan bruge til at træffe den beslutning, der giver mest mening i din situation. Hvis du ønsker et udredningsforløb i klinikken i Silkeborg og det er fagligt relevant, kan vi aftale at starte en udredning op, og du kan få en hurtig tid med i hånden.

Du er også velkommen til at skrive til mig på soren.ingerslev@protonmail.com og høre nærmere om mulighederne. Hvis du ønsker det, og det er fagligt relevant kan vi lave en aftale om, hvordan vi kommer i gang bedst muligt. Og du vil kunne få en hurtig tid med i hånden.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvad er baggrunden for det nye tilbud om udredning i Silkeborg?

Ventetiden til en udredning hos en psykiater i Region Midtjyllland er i gennemsnit over 80 uger og stigende. Mklienter

Det kan være meget lang tid at vente mere end halvandet år. Ikke mindst hvis man står i en situation, hvor man har brug for en afklaring symptomerne hænger sammeen med. Og om de fx kan være udtryk for depression, bipolar lidelse, OCD eller ADHD.

Mens man venter er der risiko for, at sygdommen og dens følger at forværres. Herunder ens psykiske velbefindende og generelle sundhedstilstand samt tilknytningen til uddannelse og arbejdsmarked, økonomi og relationen til familie og venner.

I kraft af den relativt nye uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, som Danske Regioner har indført er der nu nye muligheder for at blive udredt: Specialpsykologer i psykiatri kan nu varetage psykiatriske udredninger lige som speciallæger i psykiatri (psykiatere).

Min egen baggrund for at tilbyde psykiatrisk udredning i Silkeborg:

Psykiatrisk udredning og diagnostik været stor del af mit arbejde gennem 20 år. Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2002. I de første 5-6 år arbejdede jeg med terapi og gruppeterapi og med at lave grundige psykologiske undersøgelser af patienter i psykiatrien.

Jeg blev senere en af landets første psykologer, der fik et selvstændigt ansvar for diagnostik og udredning. I 2008 blev jeg ansat i psykiatrien i Skanderborg, hvor det ikke var muligt at ansætte en psykiater. Derfor blev jeg ansat som psykolog til selvstændigt at varetage psykiatrisk udredning i en funktion som ‘Ansvarlig for diagnostik og behandlingsplanlægning’. I Skanderborg udredte og diagnosticerede jeg hovedparten af de patienter, der blev henvist til Lokalpsykiatrisk Center Skanderborg fra de praktiserende læger i området.

Specialpsykolog i psykiatri

I 2013 blev jeg som en af de første psykologer i Danmark uddannet som specialpsykolog i psykiatri.

Som specialpsykolog er jeg uddannet til selvstændigt at varetage psykiatrisk diagnostik. Jeg har udredt indlagte patienter i Horsens og ambulante patienter i Horsens, Skanderborg og Silkeborg, hvor jeg arbejdede med psykiatrisk udredning i Silkeborg i Psykiatriens Hus fra 2015-21.

Sideløbende hermed har jeg gennem mange år haft ansvar for at lede behandlings- og udredningskonferencer for læger og psykologer. Desuden har jeg vejledt og superviseret psykologer i komplekse udredningsopgaver og diagnostik gennem mange år. Jeg har også holdt mange kurser i for medarbejdere i psykiatrien i brugen af forskellige udredningsredskaber og diagnostiske interviews, herunder kurser for psykologer, sygeplejersker og læger.

Specialist- og supervisorgodkendelse i psykopatologi – speciale nr. 1

Jeg har taget to uddannelser i Dansk Psykologforening inden for specialet psykopatologi i Dansk Psykologforening. Specialistuddannelsen varer mellem 3-7 år og supervisoruddannelsen varer 2 år. Jeg blev færdiguddannet og godkendt som som specialist i psykopatologi i 2012 og godkendt som supervisor i psykopatologi i 2018.

Som specialist i psykopatologi er jeg uddannet og trænet i praktisk brug af diagnosesystemer som ICD og DSM i forbindelse med udredning og diagnostik af psykiatriske tilstande. Jeg har herunder også mange års erfaring med psykologisk testning, diagnostisk interview, ratingscales og inventories (psykiatriske spørgeskemaer) samt klinisk dokumentation i form af journalskrivning og udarbejdelse af erklæringer.

Specialist- og supervisorgodkendelse i psykoterapi – speciale nr. 2

Jeg har også taget både specialist- og supervisoruddannelsen inden for specialet psykoterapi. Her er godkendt af både Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab, der er et medicinsk speciale, som er anerkendt af Sundhedsstyrelsen.

Hvis du vælger at fortsætte i et terapiforløb efter en udredning vil vi kunne bygge på forkendskabet fra udredningsforløbet til at målrette den psykologiske behandling.

Men uanset om du vælger at blive udredt først eller vælger at starte direkte i et terapiforløb, så er de uddannelser, jeg har gennemgået inden for specialet psykoeterapi samtidig en kvalitetssikring af den behandling, der tilbydes til dig.

Eagle

Ny psykologpraksis med tilbud om terapi og udredning i Silkeborg

Jeg åbnede i efteråret 2022 en psykologisk klinik, der ligger centralt i Silkeborg. Her er der gode og lyse lokaler, der udgør en god ramme for at afvikle en udredning. Hvis du foretrækker det kan fx tilbagemeldingen godt foregå online. Hvis man bor langt væk fra Silkeborg kan dette være praktisk.

Samtalegaranti et særligt tilbud i Specialpsykologisk Konsultation

Velkommen til Specialpsykologisk Konsultation

Hvad er en psykiatrisk udredning – og hvor lang tid tager det?

Et udredningsforløb behøver ikke at tage lang tid. Den samlede tid et forløb tager kan ofte deles op i tre:

VentetidVentetiden til udredning er p.t. over 80 uger i Region Midtjylland. Og stigende. Jeg har ofte hørt om ventetider på både 2, 3 og 4 år. Se også linket oven for.

I Specialpsykologisk Konsultation er der ikke ventetid og jeg har p.t. åben for tilgang.
Evt. forudgående fysiske undersøgelser ved egen læge eller hospitalsafdelingHvis det er standardprøver ved egen læge er dette ikke tidskrævende.
Samtaler i klinikken
Samtalerne kan typisk gennemføres på ca. 1 måned

Hvilke elementer indgår i en psykiatrisk udredning i Silkeborg?:

Det kan være svært at sige på forhånd, hvor mange samtaler, der er brug for. Dette vil afhænge af, hvad der ud fra en klinisk vurdering er brug for/ ikke er brug for at undersøge nærmere, når først vi er i gang. Oftest vil en udredning vare mellem 3-5 samtaler. Pårørende er selvfølgelig meget velkomne til at deltage og bidrage både med støtte og væsentlige informationer til brug i udredningen.

Når det drejer sig om udredning er det vigtigt med fysisk fremmøde. I hvert fald når det drejer sig om egentlige diagnostiske interviews. Det giver et bedre grundlag for at vurdere symptomerne. Der er dog også mulighed for at kombinere fremmøde med ONLINE konsultationer. Hvis man bor langt væk fra Silkeborg kan det fx være en overvejelse, om den afklarende samtale og tilbagemeldingen kan foregå ONLINE. Efterfølgende terapisamtaler kan selvfølgelig også foregå ONLINE. Og ved praktiske forhindringer i at møde op kan du altid lave din tid om til en ONLINE samtale – se her hvordan: ONLINE – sådan gør du

FREMMØDE, afklarende samtale: 60 minutter; 1500,-
Denne samtale kan bookes via ONLINE tidsbestilling øverst.
Samtalens formål er i samarbejde med dig at afklare, hvilken hjælp der er den rette for dig, herunder udredning eller psykologisk behandling.
Samtalen vil dreje sig om din baggrund, opvækst, skolegang, uddannelse, arbejdsliv, eventuelle tidligere fysiske eller psykiske lidelser, behandlingsforløb, aktuelle situation mv. Hvis du tidligere har fået foretaget en psykiatrisk udredning eller lignende er du velkommen til at medbringe de relevante papirer. Du er velkommen til at have en pårørende med i samtalen.
Hvis det er relevant og du ønsker et videre behandlings- eller udredningsforløb i klikken, vil du få råd og et oplæg med til en plan med i slutningen af samtalen. Hvis du ønsker det, kan vi lave en aftale om en psykiatrisk udredning med det samme.
FREMMØDE, diagnostisk interview
Present State Examination (PSE)
Uanset hvilken diagnostisk hypotese, der ligger til grund for udredningen, er det vigtigt at undersøge, om der er andre symptomer eller diagnoser til stede.
Uddybende udredning
Specialiserede diagnostiske interviews til udredning af fx bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelse, ADHD og autismespektrumforstyrrelser.
Her er det som regel en god ide, at en pårørende medvirker i samtalen.
Der vil desuden indgå spørgeskemaer.
Tilbagemelding på udredningen med konklusion, anbefalinger og oplæg til plan
Udredningsresume fra specialpsykolog i psykiatri (tilvalg)
Kort skriftlig udtalelse med konklusion på udredningen.
Udredningserklæring fra specialpsykolog i psykiatri (tilvalg)
Uddybende skriftlig undersøgelsesrapport.
Terapi og psykologisk behandling (tilvalg)
Hvis du ønsker det, er der selvfølgelig mulighed for at fortsætte i et målrettet psykologisk behandlingsforløb, der kan bygge oven på resultaterne fra udredninen. Dette kan foregå enten som FREMMØDE terapi på Vestergade eller i form af terapi ONLINE.

Hvordan foregår tilbagemeldingen til mig som klient?

Du har mulighed for at vælge mellem flere typer af tilbagemeldinger:

  • Som en naturlig afslutning på udredningen indgår en samtale, hvor du vil få en mundtlig tilbagemelding.
  • Som tilvalg kan har du mulighed for at bestille et kort, skriftligt resume og konklusion på udredningen: Udredningsresume fra specialpsykolog i psykiatri.
  • Du kan også vælge at bestille en samlet skriftlig erklæring: Udredningserklæring fra specialpsykolog i psykiatri.
  • Du har naturligvis også mulighed for at få en kopi af din journal – ganske gratis

Hvad er formålet med en psykiatrisk udredning?

Formålet med en psykiatrisk udredning er at afdække, hvilke symptomer der er til stede og sværhedsgraden af disse. Der vil også indgå en vurdering af, hvordan og hvor meget de påvirker ens evne til at fungere i hverdagen. Samlet foretages en diagnostisk vurdering af, om disse er udtryk for en psykisk lidelse eller forstyrrelse. En udredning munder ud i en diagnostisk vurdering af, om der er tale om fx skizofreni, bipolar lidelse, depression, OCD, socialfobi, panikangst, PTSD, personlighedsforstyrrelse eller ADHD.

En psykiatrisk udredning består af en grundig forsamtale (anamnese), herunder om ens baggrund og opvækst, skolegang, familiemæssige og arbejdsmæssige forhold og eventuelle aktuelle og tidligere fysiske og psykiske vanskeligheder, behandling af disse mm. Der vil også indgå et eller flere diagnostiske interviews samt spørgeskemaer. Oplysninger fra pårørende, tidligere erklæringer samt psykologiske tests kan også indgå.

Hvordan forbereder jeg mig til en psykiatrisk udredning i Silkeborg?

Det er en god ide at tale med din egen læge, før den indledende udredning begynder. Det er vigtigt at udelukke, at de symptomer, der er, ikke skyldes fysiske forhold. Ofte vil det være en naturlig del af samarbejdet med din læge, at få taget blodprøver, målt blodtryk og få taget et såkaldt EKG (hjertekardiogram).

Din læge har også mulighed for at vurdere, om man skal begynde et andet sted. Eller gå en anden vej rent udredningsmæssigt og fx henvise dig til en neurologisk undersøgelse eller en scanning.

Når du kommer til en indledende udredningssamtale med mig, vil jeg anbefale at medbringe tidligere psykologiske og psykiatriske undersøgelsesrapporter, hvis du har fået lavet sådanne tidligere. Hvis du har andet skriftligt journalmateriale liggende, hvor der indgår en beskrivelse af psykiatrisk udredning/ konklusioner kan dette også være relevant at tage med. Ofte kan papirer printes ud fra sundhed.dk. Du kan også henvende dig til tidligere behandlere eller behandlingssteder og bede om journalindsigt. Jeg vil også anbefales at medbringe en udprintet medicinliste fra sundhed.dk.

Eagle

Må jeg tage en pårørende med til udredningen?

Det må du meget gerne.

Det kan faktisk ofte være en rigtig god ide, fx hvis man har brug for støtte eller til at huske. Og så har forældre eller ældre søskende ofte mulighed for at huske ting fra ens barndom, der kan være en stor hjælp i en udredning. En partner eller en god ven kan også være med til at give aktuelle oplysninger og eksempler, der kan være vigtige i forbindelse med en udredning.

Hvad er prisen på en psykiatrisk udredning i Silkeborg?

Ofte vil der være en bestemt mistanke forud for en udredning, fx ADHD, autismespektrumforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller bipolar lidelse. Hvis der i løbet af udredningen ikke opstår andre mistanker, som det er fagligt relevant at undersøge, så vil prisen for en samlet udredning typisk være 1500,- for den indledende samtale + 17.500,- for en udredningspakke. Hertil kommer timepris ved gennemlæsning af evt. sagsakter som fx tidligere udredninger eller journaler.

Hvis det aftales at undersøge, om der foreligger flere samtidige tilstande, fx både ADHD og en autismespektrumforstyrrelse, så vil den ekstra tid til udredningen blive fakturret til timepris.

Se også afsnittet oven for: Hvad er en psykiatrisk udredning, og hvor lang tid tager det? Se også til siden ‘Priser og vilkår’ i menuen, herunder afsnittet vedr. ‘Afbud og udeblivelser’.

Hvad er forskellen på en psykolog og en psykiater

En psykolog har gennemført en universitetsuddannelse i psykologi.

En psykiater er det samme som en speciallæge i psykiatri. En psykiater har gennemført en universitetsuddannelse i medicin (lægeuddannelse), en klinisk basisuddannelse på 1 år samt en speciallægeuddannelse i psykiatri.

Hvad er en specialpsykolog i psykiatri?

En specialpsykolog i psykiatri er en psykolog, der har gennemført en to-årig autorisationsuddannelse samt en specialpsykologuddannelse i psykiatri.

Specialpsykologuddannelsen foregår i form af et 4-årigt ansættelses- og uddannelsesforløb i psykiatrien og udbydes af Danske Regioner (se link øverst). Se også Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Må specialpsykologer stille diagnoser?

Ja det må de gerne.

Specialpsykologer i psykiatri har – lige som speciallæger i psykiatri (psykiatere) – en videreuddannelse inden for specialet psykiatri. Både specialpsykologer i psykiatri og speciallæger i psykiatri er højt specialiserede i at lave psykiatriske udredninger og i at stille diagnoser inden for det psykiatriske område.

Tilbage til forsiden

Psykiatrisk udredning, undersøgelse og diagnostik (unge og voksne, 18+):

Psykiatrisk udredning i Silkeborg

Hvis du ønsker en psykiatrisk undersøgelse/ diagnostisk vurdering er du velkommen til enten:

– at booke en afklarende samtale, FREMMØDE, afklarende samtale, via ONLINE tidsbestilling oven for. Her vil jeg kunne give dig en individuel rådgivning

– at drøfte det i forbindelse med et igangværende terapiforløb

– at sende en mail til mig på soren.ingerslev@protonmail.com
Vestergade 32 i Silkeborg
20220829 151001 HDR scaled

Specialpsykologisk Konsultation tilbyder psykologiske og psykiatriske sundhedsydelser i form af psykologisk behandling, psykiatrisk udredning, supervision og undervisning. Klinikken yder psykologbistand til klienter og fagpersoner samt private og offentlige virksomheder i Region Midtjylland, herunder i Silkeborg, Skanderborg, Viborg, Herning og Aarhus Kommune.

Søren-Ingerslev-udredning Silkeborg