Hjem » Terapi » FREMMØDE

Tal med din psykolog i Silkeborg

Fremmøde vs Online terapi

Fremmøde i gode rammer i et terapilokale giver en anden ramme for terapien end sessioner, hvor man mødes på video. At sidde i samme rum med sin terapeut giver et andet psykologisk afsæt for psykoterapi og andre muligheder i samtalen. I det følgende vil jeg gerne fortælle mere om fordele, der kan være ved at mødes med din psykolog i Silkeborg.

Ønsker du at tale med din psykolog i Silkeborg, kan du vælge ‘FREMMØDE, Individuel konsultation. Dette kan du gøre, når du trykker på den grønne knap oven for, hvor der står ‘ONLINE tidsbestilling’. Vi vil så mødes i den historiske bygning på Vestergade 32, 8600 Silkeborg. Bygningen er en af byens første villaer fra midten af det 19. århundrede. I dag huser bygningen et klinikfællesskab i nogle dejlige lyse lokaler med højt til loftet.

Fremmøde på Vestergade 32 8600 Silkeborg

Klinikfællesskabet på Vestergade 32 i Silkeborg ligger midt i byen lige ved indgangen til strøget.

Forud for fremmøde sessioner

Forberedelsestiden kan være en kiggen tilbage – hvad er det for en proces jeg er i gang med? – Hvad tog jeg med mig sidste gang, jeg talte med min terapeut? Har jeg øvet mig i redskaber, nye handlinger eller i at se mig selv og andre i et nyt perspektiv siden sidst? Tiden efter terapien kan ligeledes udgøre en mulighed: Efterrefleksioner på turen ’tilbage til hverdagen’ kan være en lejlighed til at evaluere og planlægge:

Efterrefleksioner

‘Hvad var det vigtigste for mig i dag? Er der noget, jeg vil have et ekstra fokus på eller øve mig i inden næste session med min psykolog i Silkeborg? Hvad kunne gøre det vigtigt for mig at øve mig i nye handlinger, der måske kan indebære et ubehag? Har jeg fået øje på nye handlemuligheder, der potentielt kan ændre mit liv i en bedre retning? Hvordan husker jeg mig på det, så det ikke bliver ved muligheden, men også omsættes til handling? Tiden efter en terapisession kan også forlænges og bruges til en spadseretur. Her kan man kan tænke videre, mærke efter eller lade tankerne vandre frit. Når du efter samtalen træder uden for, er der gode muligheder for dette lige uden for døren.

Kontakt med nuet

Odden og Lunden ligger meget tæt på og tilbyder sig med dejlige grønne områder med flotte udsigter over skovstrækninger og Silkeborg Langsø. En mulighed kan også være bevidst at give dig selv et frikvarter i byen. – At sætte dig på en bænk eller drive lidt rundt i gaderne. – Og mærke dig selv med byens rum som bagtæppe. Slingre ned ad Vestergade, som der var én, der sang engang.

Det at komme på afstand af hverdagen kan nogle gange gøre det muligt at se livet fra nye vinkler. Et overblik, der kan gøre det muligt at få øje på nye muligheder for forandring. Den oplevelse har jeg i hvert fald selv ofte haft i forbindelse med både ferier og kortere afbræk – og også når jeg selv har gået i et terapiforløb. Og måske kan det at vælge FREMMØDE terapi – med den omstilling og pause fra hverdagen det indebærer – hjælpe den terapeutiske proces på vej.

Specialpsykologisk Konsultation

Ingen tekniske udfordringer, når du mødes med din terapeut i Silkeborg

Teknikken driller aldrig. Ved ONLINE terapi kan der af og til være ‘klumper’ i strømmen et eller andet sted derude på internettet. – Og en sjælden gang imellem kan det være en udfordring at etablere forbindelse. Jeg har af den grund allieret mig med en stabil, sikker og krypteret videoleverandør. Og jeg har procedurer på plads, så du ikke går glip af dine terapisamtaler. Og jeg har trin-for-trin beskrivelser til at komme godt i gang.

Når vi mødes i klinikken er vi dog ude over dette. Her er den eneste tekniske udfordring stort set om lyset kan tændes. Og selv om man aldrig skal sige aldrig, så har jeg aldrig (hovsa) oplevet, at vi ikke har kunnet få lys i terapilokalet.

Bedre kontakt, kommunikation og praktiske fordele

Når man sidder i samme lokale får man et bedre indtryk af hinanden og kan kommunikere bedre. Man får et mere helhedsorienteret indtryk gennem kropssprog, gestik og øjenkontakt. På video er det som regel mest ansigtet, man ser. Det kan være svært at have den samme fornemmelse af øjenkontakt via skærmen. Da kameraet typisk sidder oven over skærmen opleves det som om, den anden kigger en lille smule forbi en.

Praktisk er der også en række fordele. Man kan række papirer til hinanden og gøre brug af et whiteboard i terapilokalet. Du kan tage billeder af, hvad der er skrevet på tavlen. Vi kan se på arbejdsark sammen frem for at sidde hver for sig. Du kan få papirer eller foldere med hjem. Der er bedre muligheder for at træne brugen af psykologiske redskaber og færdigheder i praksis både i individuel terapi og gruppeterapi. I et gruppeterapeutisk forløb kan man spejle sig i andre mennesker og deres erfaringer.

Effektiv hverdag og terapeutisk effekt

Der kan være noget om, at ONLINE terapi er mere ‘effektivt’ – i hvert fald i tidsmæssig forstand. Men jeg tror også, at der kan være andre terapeutiske effekter ved FREMMØDE terapi. Transporttiden ind til klinikken i Silkeborg kan være en mulighed i sig selv: – Til at omstille sig fra hverdagen og til at forberede dig på et væsentligt møde: Mødet med dig selv, med din behandler og med det, der betyder noget i livet. – Og som måske skal have lov at fylde noget mere.

Specialpsykologisk Konsultation

Fremmøde eller online sessioner – det er op til dig

Uanset om du vælger en lokal psykolog i Silkeborg, ONLINE eller FREMMØDE konsultationer, individuel eller gruppeterapi, så håber jeg at din terapi bliver nyttig og brugbar for dig. Og jeg håber at den giver dig mulighed for nye perspektiver. Og til at du kan få endnu mere mere kontakt til – og handle på – det, det der virkelig betyder noget for dig i dit liv.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig eller booke en tid, hvis du ønsker at booke en samtale eller et terapiforløb.

Alt godt/ Søren.

Jeg har her skrevet lidt her om ONLINE terapi og fordele i at mødes i et virtuelt møderum.

Tilbage til forsiden

Fremmøde i historisk bygning på Vestergade 32 i Silkeborg
Tilbagekig:
Vestergade 32 er en af Silkeborgs første villaer fra 1856, hvor borgmester Vilh. Drechsel boede. Senere har der blandt andet været en katolsk børnehave.
Søren-Ingerslev-psykolog Silkeborg