Hjem » Supervision

Supervision Autorisation Specialist
Supervision i Silkeborg
Supervisionsgruppe til autorisation eller specialist
Supervision til autorisation eller specialist
Supervision autorisation

Specialist supervision i Silkeborg eller ONLINE – ved godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi

Specialist supervision i Silkeborg kan bookes direkte via ONLINE tidsbestilling og kan foregå både ONLINE og i klinikken centralt i Silkeborg. Kurser, undervisning og længere supervisionsforløb kan aftales. Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om dine eller jeres behov.

Psykologer: For psykologer tilbydes formelt meriterende supervisionsforløb, fx hvis du som psykolog er på vej mod autorisation eller er ved at tage en specialist-, supervisor- eller specialpsykologuddannelse. Fokus kan eksempelvis udgøres af udredning, intervention, egen stil eller af egne supervisionsopgaver, dvs. supervision af supervision.

Læger: For læger kan supervisionen meritere til videreuddannelse i formel forstand i kraft af, at jeg er godkendt i Dansk Psykiatrisk Selskab som specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi. Fokus kan være psykoterapi eller psykopatologisk udredning. Hvis du sidder i en ledelsesfunktion tilbydes også individuel ledercoaching.

Andre faggrupper: Supervisionsforløb og undervisning kan naturligvis også aftales for andre faggrupper. Indhold og rammer tilrettelægges altid ud fra dine og jeres specifikke behov og målsætninger.

Mine godkendelser og uddannelser som supervisor

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi i Dansk Psykologforening og godkendt specialist og supervisor i psykopatologi i Dansk Psykologforening. I Dansk Psykiatrisk Selskab er jeg godkendt som specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi. Ud over det har jeg taget yderligere en 2-årig supervisoruddannelse i supervision af supervision: ‘To-årig træning i supervision af individuel psykoanalytisk psykoterapi og gruppeanalytisk psykoterapi, Risskov 2007 – 2008’.

Erfaring

Jeg har 20 års erfaring som supervisor og underviser i en lang række forskellige sammenhænge i psykiatrien, i kommunalt og i privat regi. Her har jeg superviseret mange forskellige faggrupper inden for forskellige faglige specialer. I kraft af min uddannelse og godkendelse som specialpsykolog i psykiatri har jeg fungeret som supervisor, underviser og konferenceleder i mange sammenhænge med fokus på psykiatrisk udredning og diagnostik. For eksempel har jeg gennem mange år som ydet supervision til grupper af psykologer med fokus på:

 • Psykoterapi
 • Psykiatrisk udredning
 • Udredning med PSE og andre diagnostiske interviews
 • Udredning med WAIS-IV
 • Supervision af supervision

Jeg har superviseret en lang række mono- og tværfagligt sammensatte grupper, herunder:

 • Personaleteams på psykiatriske sengeafsnit
 • Ambulante psykoseteams
 • Hjemmebehandlerteams
 • Ambulante affektive teams
 • Fysioterapeuter, ergoterapeuter og diætister
 • Kommunale bostøtter
 • Sekretærer

Jeg har samtidig haft mange individuelle supervisionsforløb med psykologer og læger.

Det er vigtigt for mig at vedligeholde og udbygge mine egne faglige kompetencer. Jeg modtager derfor fortsat regelmæssig supervision og har i mit arbejdsliv et højt fokus på at udvikle mine egne kvalifikationer og kompetencer gennem kursusdeltagelse og formaliseret efteruddannelse.

Specialpsykologisk Konsultation

Hvad er supervision?

Supervision kan oversættes til overblik. Ofte vil målet i supervision handle om at skabe et bedre overblik over ens faglige handlemuligheder som behandler eller fagperson. En del af dette kan handle om at få et andet perspektiv på nogle af de følelser og oplevelser, der aktiveres i ens faglige arbejde med klienter, patienter, medarbejdere eller kunder. Nogle gange kan de mere følelsesmæssige oplevelser, der aktiveres hos een endda bruges til at opnå en bedre kontakt og forståelse af den eller de mennesker, man prøver at hjælpe. Noget af det, jeg selv finder fascinerende ved supervision og faglig refleksion er netop hvordan faglige udfordringer i bedste fald kan transformeres til et nyt overblik og fornyet empati med ens klienter/ patienter/ kunder og samtidig med een selv.

Supervisionsmetode

I mit arbejde som supervisor arbejder jeg primært med ACT, der står for Acceptance and Commitment Therapy. ACT er en tilgang, jeg har fundet mig rigtig godt til rette i som terapeut, supervisor og også i mit eget liv. Jeg stiftede for første gang bekendtskab med terapimetoden ACT i 2005 til en workshop med Steven Hayes i Los Angeles og siden hen er det blevet min hovedmetode også som supervisor. Fra 2017-19 tog jeg en 2-årig ACT uddannelse med supervisorer og undervisere som Robyn Walser, Kelly Wilson og Kirk Strosahl. Du kan finde gratis ACT resurser i menuen, såsom ACT modeller, ACT videoer og metaforer og en introduktion til ACT terapi.Jeg har dog gennemgået uddannelse og træning i en række andre terapimetoder. – Herunder KAT, ISTDP, CFT, EMDR, psykodynamisk terapi og gruppeanalyse. Dette kendskab anvender jeg også som supervisor, når det er relevant og brugbart.

ONLINE eller FREMMØDE?

Specialist supervision i Silkeborg eller via et sikret ONLINE møderum – Dit valg

For alle Specialpsykologisk Konsultations ydelser gælder det, at du/I kan vælge, at det skal foregå ONLINE. Det gælder naturligvis også, når det drejer sig om supervision.

Du kan selvfølgelig også kombinere det at mødes i et virtuelt ONLINE møderum med FREMMØDE samtaler i klinikken på Vestergade centralt i Silkeborg. Det kan du vælge, når du booker tider via ONLINE tidsbestilling. Du kan selvfølgelig også aftale det fra gang til gang med mig. Jeg hjælper gerne med at lave selve bookingerne efter den første samtale.

Hvis du overvejer at vælge ONLINE konsultation, men også gerne vil mødes, kan en model være at mødes første gang til en FREMMØDE konsultation i Silkeborg. Senere hen kan man så vælge at mødes en eller flere gange til ONLINE supervision. Denne model har den fordel, at man har erfaringen med at have mødt hinanden først at bygge videre på plus alle fordelene ved ONLINE konsultationer. Du er naturligvis også velkommen til at booke alle dine supervisionstider på Vestergade. Her er der dejlige lyse lokaler, med højt til loftet og gode rammer i et stort klinikfællesskab.

Og husk at selv om du/I vælger at mødes til supervision i Silkeborg er der stadig mulighed for med kort varsel at ændre supervisionstiden til en ONLINE konsultation. Fx hvis du bliver forhindret eller får syptomer på Covid-19. Dermed går du ikke glip af dine aftaler.

Hvordan foregår ONLINE supervision rent teknisk?

Det er heldigvis ganske nemt. Der er ikke brug for at installere noget program eller app. Du får ganske enkelt tilsendt et link til et sikret møderum, du blot skal trykke på.

Jeg har beskrevet trin for trin, hvordan man etablerer forbindelse til Specialpsykologisk Konsultations ONLINE møderum. Læs mere her: ONLINE – sådan gør du

Spørgsmål til specialist supervision i Silkeborg eller ONLINE

Hvis du har spørgsmål eller brug for at vide mere om, hvordan ONLINE supervision fungerer eller om du skal vælge ONLINE eller FREMMØDE konsultationer, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig. Min email soren.ingerslev@protonmail.com er sikret gennem kryptering. Jeg går højt op i GDPR og sikring af personfølsomme oplysninger. Læs evt mere under Privatlivspolitik. Det tror jeg giver ikke bare den største sikkerhed, men også den største tryghed og det bedste fundament for at få et godt udbytte af et supervisionsforløb. – Uanset om det foregår på Vestergade eller ONLINE.

Alt godt/ Søren

DP

Supervision
Undervisning
Faggrupper
Individuel supervision
Gruppesupervision (teams, monofaglig, tværfaglig)
Case- og terapisupervision
Feedback på egen stil
Supervision af psykiatrisk udredning (PSE, WAIS-IV mm)
Supervision af supervision
Psykiatrisk konsultation og sparring
Ledercoaching
Introduktion til ACT (1, 2 eller 3 dage)
ACT workshop (træning af øvelser og interventionsformer)
Undervisning i WAIS-IV (1 dag)
PSE kursus (3 dage)
Foredrag og workshops
Temadage og kurser
Introduktion til psykiatri
Psykiatrisk diagnostik
Psykologer
Læger
Sygeplejersker
Ergoteraputer
Fysioterapeuter
Pædagoger
Bostøtter og mentorer
Ledere

Tilbage til forsiden

Søren-Ingerslev-Supervision Silkeborg