Hjem » Udredning » Udredning for bipolar lidelse

Udredning for bipolar lidelse

Som specialpsykolog i psykiatri jeg i klinikken udredning for bipolar lidelse på højeste faglige kvalifikationsniveau og til yderst konkurrencedygtige priser.

Bipolar lidelse hed tidligere maniodepressiv lidelse. Årsagen til betegnelsen ‘bipolar lidelse’ er, at der er 2 ‘poler’ i lidelsen: depression og mani.

Depression indebærer et forsænket stemningsleje og der ses ofte tristhed eller tomhed, nedsat energi og nedsat lyst og interesse. Der ses hyppigt også nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, tanker om død eller selvmord, besær med at huske o koncentrere sig, rastløshed, søvnforstyrrelser samt ændret appetit og vægt. På denne side kan du læse mere om depression. Depression i forbindelse med bipolar lidelse har dog ofte et lidt andet præg end depressioner uden samtidige eprioder med hypomani, mani eller blandingstilstand. Blandingstilstand er en tilstand man kan være i, hvor der både er depressive og maniske symptomer på én gang.

Mani er på en måde den modsatte pol ift. depression. Ved mani ses der nemlig et løftet stemningsleje og aktivitetsniveau. Hypomani er en tilstand, hvor de maniske symptomer ikke er så udtalte som ved mani. Maniske symptomer kan vise sig i form af opstemthed eller en øget irritabilitet, uansvarlig og risikobetonet adfærd, fysisk og motorisk uro, tankeflugt, nedat søvnbehov og øget seksuallyst.

Bipolar lidelse er ofte udiagnosticeret og ubehandlet

Bipolar lidelse findes dog i mange former, blandt andet i en form, hvor man ikke har egentlige manier (bipolar lidelse, type 2). Der findes også det, der hedder hypomanier, der kan minde om ‘almindelig’ opstemthed og en periode med øget energi og nedsat søvnbehov. Det er en af grundene til, at bipolar lidelse kan være svær at opdage. Mange med bipolar lidelse type 2 får først stillet diagnosen sent i voksenalderen og dermed ikke få den rette behandling. En anden grund er, at det ofte indefra opleves som en rar tilstand at være i, fordi det står i kontrast til de tunge depressive perioder, der ellers kan fylde meget. Samt at man kan opleve at nu før jeg endelig udrettet noget, har meget mere energi og mod på tingene. En af problemerne kan dog være, at får man ikke behandlet og forebygget de hypomane episoder, så vil man være mere sårbar for igen at få en depression. Mange hypomanier fortsætter i en efterfølgende depression. Behandling af hypomani/ mani er altså samtidig også behandling/ forebyggelse af depression. Du kan læse mere om bipolar lidelse her.

En udredning i Specialpsykologisk Konsultation for bipolar lidelse består typisk af:

  • Anamneseoptagelse (samtale om familiære dispositioner til psykisk eller fysiske lidelser, opvækst, skolegang, uddannelse, arbejde, aktuelle situation, evt. tidligere udredning og behandling og effekten af dette mm)
  • Semistruktureret diagnostisk interview (Present State Examination)
  • Samtale med pårørende, fx en god ven , kæreste eller ægtefælle, der er kan beskrive, hvordan det udefra opleves under episoder med depression, blandingstilstand, hypomani og mani.  
  • Fokuseret diagnostisk interview mhp. undersøgelse af symptomer på bipolar lidelse

Du kan læse mere om psykiatrisk udredning i klinikken på denne side.
Jeg har kort ventetid, så en udredning kan startes op hurtigt. Du kan se aktuel ventetid på forsiden af hjemmesiden.
Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til mig eller benytte kontaktformularen på forsiden.

Søren-Ingerslev-Udredning for bipolar lidelse i Silkeborg