Hjem » Praktisk » Priser og vilkår
20 eller 40 timers supervision for psykologer
Få din autorisation i hus

Priser og vilkår

Konsultationer og ydelser leveret af Specialpsykologisk Konsultation ved:

Søren Ingerslev
Cand.psych.aut.
Specialpsykolog i psykiatri
Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi
Godkendt specialist og supervisor i psykopatologi
Godkendt i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab
Medlem af Dansk Psykologforening

Specialpsykologisk Konsultation
Vestergade 32, 8600 Silkeborg
soren.ingerslev@protonmail.com
www.specialpsykologiskkonsultation.dk
ONLINE tidsbestilling: psykolog.onlinebooq.dk
Mobil: 42 83 10 15
CVR.nr: 32385249

Specialpsykologisk Konsultation
DP LOGO vector download graa
Priser og vilkår justeres 2 gange årligt

Ydelser

Terapi og psykologisk behandling (unge og voksne 18+):

FREMMØDE, individuel terapi, 50 min.: 1250,-
ONLINE, individuel terapi, 50 min.: 1250,-

Klippekort til individuel terapi:
4 sessioner:
4.800,- Spar 50,- per session
8 sessioner:
9.200,- Spar 100,- per session

FREMMØDE konsultation inkl. pårørende (ikke parterapi), 50 min.: 1350,-
ONLINE konsultation inkl. pårørende (ikke parterapi), 50 min.: 1350,-

Gruppekonsultation, gruppeterapi, 60 min: 875,-

Uden for alm. åbningstid (efter kl. 15.00 og i weekender): Tillæg på 100,-
Udredning** (unge og voksne 18+):

FREMMØDE, afklarende samtale:
60 min., 1500,-. Gennemlæsning af evt. medbragte papirer ud over samtalen faktureres til timepris.

Du kan booke samtalen selv via ONLINE tidsbestilling på hjemmesiden

Samtalens formål er i samarbejde med dig at afklare, hvilken hjælp der er den rette for dig. Du vil få en specialpsykologisk vurdering, råd og anbefalinger til en videre plan med i slutningen af samtalen.

Et oplæg til en videre plan kan fx indeholde tilbud om behandling eller videre afklaring eller en egentlig udredning i klinikken. Det kan også dreje sig om et anbefaling til dig og din egen læge om, hvad der kan være næste skridt for at hjælpe dig. Det kan fx dreje sig om eksterne tilbud eller specifikke råd til dig.

Den afklarende samtale vil dreje sig om den aktuelle problemstilling, din baggrund, opvækst, skolegang, uddannelse, arbejdsliv, eventuelle tidligere fysiske eller psykiske lidelser, behandlingsforløb mv.

Hvis du tidligere har fået foretaget en psykiatrisk udredning eller lignende er du velkommen til at medbringe de relevante papirer herfra.

Du er selvfølgelig velkommen til at have en pårørende med i samtalen.

Hvis du ønsker det, og det er fagligt relevant kan vi lave en aftale om opstart af et psykologisk behandlingsforløb eller en psykiatrisk diagnostisk udredning med det samme med en hurtig tid.

Vær opmærksom på, at efterfølgende diagnostiske interviews og vurderinger ikke kan bookes via hjemmesiden. Eventuel videre diagnostisk udredning baseres på dine ønsker og en faglig vurdering.

Betaling via faktura

Hvis din udredning betales af tredjepart, fx af kommunen, har jeg brug for at lave en skriftlig aftale med kommunen forud for den afklarende samtale. Send mig gerne en mail for nærmere information. Hvis jeg ikke forud har en skriftlig aftale med kommunen, vil du selv skulle lægge ud og selv sørge for evt. refusion fra kommunen mm.


UDREDNINGSPAKKE:

Alle udredninger starter med en afklarende samtale. Ifm. med den afklarende samtale kan et udredningsforløb eller en udredningspakke aftales, hvis du ønsker det og det er fagligt relevant

En udredningspakke består ud over anamneseoptagelse typisk af et eller flere forskellige diagnostiske interviews på hver 1½ – 2 timer med mulighed for pårørendedeltagelse. Hertil kommer spørgeskemaer, evt. psykologiske tests samt en samtale mhp. tilbagemelding samt en specialpsykologisk vurdering og anbefalinger til en videre plan. Ofte drejer det sig om 3-5 samtaler i alt.

Ofte vil der være en bestemt diagnostisk hypotese forud for en udredning, fx ADHD, autismespektrumforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse eller bipolar lidelse. Hvis der i løbet af udredningen ikke opstår andre mistanker, som det er fagligt relevant at undersøge nærmere, så vil prisen for en samlet udredning typisk være 1500,- for den afklarende samtale + 17.500,- for en udredningspakke. Hertil kommer timepris ved gennemlæsning af evt. sagsakter som fx tidligere udredninger eller journaler, kontakt til andre behandlere o.lign., hvis det er fagligt relevant.

Prisen dækker gennemførelse af et standard diagnostisk interview (en almen psykiatrisk undersøgelse) samt ét specialiseret diagnostisk interview, Hvis det aftales at gennemføre mere end ét specialiseret diagnostisk interview – fx både et diagnostisk interview for ADHD og et diagnostisk interview for autismespektrumforstyrrelse, så vil den ekstra tid til udredningen blive faktureret til timepris.

Se afsnittet ‘Afbud og udeblivelser’ – Særlige vilkår gælder vedr. betaling og afbud/ udeblivelse**


PRAKTISK VEDR. BETALING IFM. UDREDNING (Se også afsnittet ‘Betaling’)

Ved aftale om opstart af udredning ifm. en afklarende samtale tilsendes faktura på 1. ratebetaling på 10.000,-, der betales forud via bankoverførsel inden 1. udredningssamtale.
Efter afsluttet udredning tilsendes faktura på restbeløb.

Vær venligst opmærksom på, at der opkræves fuldt honorar ved udeblivelser og for sent afbud.
For samtaler ifm. udredning, hvor der er afsat 1, 2 og 3 timer opkræves honorar på hhv. 1500,-, 3000,- og 4500,-. Disse beløb vil blive trukket fra den forudbetalte ratebetaling eller blive tillagt restbeløb efter afsluttet udredning.

Hvis din udredning betales af tredjepart, fx af kommunen, har jeg brug for at lave en skriftlig aftale med kommunen forud. Send mig gerne en mail for nærmere information. Hvis jeg ikke forud har en skriftlig aftale med kommunen, vil du selv skulle lægge ud og selv sørge for evt. refusion fra kommunen mm.

Se afsnittet ‘Afbud og udeblivelser’ – Særlige vilkår gælder vedr. betaling og afbud/ udeblivelse**


ØVRIGT UDREDNINGSARBEJDE: Timepris: 1500,-
Herunder diagnostiske interviews, forberedelse, gennemlæsning af skriftligt materiale, sagsakter, opgørelse af spørgeskemaer og tests, korrespondancer og samtaler med andre behandlere med dit samtykke, samtaler med pårørende med dit samtykke, journalføring mm, der er relevant ift. udredning.

—–


Tilbagemelding med konklusion, tilbagemelding, anbefalinger og oplæg til plan: 60 min.: 1500,-

Udredningsresume fra specialpsykolog i psykiatri: 2200,-
Kort skriftlig udtalelse med konklusion på udredningen.

Psykiatrisk undersøgelsesrapport fra specialpsykolog i psykiatri: 8.800,-
Uddybende skriftlig undersøgelsesrapport.

Supervision

Vær opmærksom på denne mulighed:
Samtalegaranti et særligt tilbud i Specialpsykologisk Konsultation

Pris og booking af længere supervisionsforløb efter aftale.
Du er velkommen til at ringe på tlf. 42831015 eller sende en mail til mig på adressen soren.ingerslev@protonmail.com

Læs mere her om aktuelle tilbud på supervisionspakker i klinikken

FREMMØDE, Individuel supervision, 60 min.:  1350,-
ONLINE, Individuel supervision, 60 min.:  1350,-
Fremmøde, individuel, supervision af supervision, 60 min: 1450,-
FREMMØDE, Gruppesupervision, 2-4 deltagere, 60 min., 1800,-
ONLINE, Gruppesupervision, 2-4 deltagere, 60 min., 1800,-
FREMMØDE, Gruppesupervision, 5-8 deltagere, 60 min.: 2200,-
ONLINE, Gruppesupervision, 5-8 deltagere, 60 min.: 2200,-
FREMMØDE, Gruppesupervision, 9-12 deltagere, 60 min.: 2600,-
ONLINE, Gruppesupervision, 9-12 deltagere, 60 min.: 2600,-

Vedr. moms: Der er momsfritagelse for supervision af psykologer på vej mod autorisation, specialist- og supervisorgodkendelse. Øvrige supervisionsforløb tillægges moms.

Her kan du læse mere om supervisionstilbud til fagpersoner.
SÆRTILBUD/ PAKKEFORLØB LAVES EFTER AFTALE.

Betaling via faktura.

Ved aftale om pakkeforløb:
Forudbetaling via faktura forud for 1. samtale i pakken eller efter aftale.
Aftale om et pakkeforløb kan laves per mail eller ifm. en session.

Undervisning

Indhold, form, vilkår og pris for undervisningsdage, workshops og kurser efter aftale. Du er velkommen til at ringe på tlf. 42831015 eller sende en mail til mig på adressen soren.ingerslev@protonmail.com.

Her kan du læse mere om undervisningstilbud til fagpersoner.
Andre ydelser
Følgende ydelser tilbydes ikke:

-Undersøgelse med henblik på vurdering af habituelt begavelsesniveau (IQ)
Parterapi

-Særligt ang. gruppeterapi:
Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i at deltage et pakkeforløb med gruppeterapi. Dette til en væsentlig lavere pris per konsultation sammenlignet med en individuel konsultation. Samtidig kan du også få tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”. Læs mere under ‘Tilskud‘. Du kan også læse mere om mine erfaringer og længerevarende uddannelser og godkendelser inden for gruppeterapi her.

Betaling

Du mister ikke din tid – se afsnittet nederst på siden vedr. ændring til en ONLINE samtale. Se også: ONLINE – sådan gør du

Specialpsykologisk Konsultation er en privat psykologvirksomhed, der ikke har ydernummer. Det betyder, at du ikke kan bruge en henvisning fra din læge. Imidlertid er der mange andre muligheder for tilskud, herunder er der mulighed for et tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” på op til 450,- per session. Læs mere ved at trykke på knappen ‘Tilskud’ over for.

Terapi og psykologisk behandling (unge og voksne 18+):
Betaling sker via MobilePay i forbindelse med hver samtale ved enkeltstående sessioner eller forudbetales via faktura ved køb af klippekort, supervisions- og udredningspakker forud for første samtale i pakken med mindre andet aftales.

Supervision:
Vedr. moms: Der er momsfritagelse for supervision af psykologer på vej mod autorisation, specialist- og supervisorgodkendelse. Supervision af andre grupper tillægges moms.Betaling af ydelser fra tredjepart
Ved betalinger af ydelser fra tredjepart, fx kommuner, forsikringsselskaber o.lign. tillægges 250,- per faktura

**
Særlige vilkår vedr. betaling for udredninger

Afklarende samtale: Betales via faktura

Udredningsaftaler: 1. rate på 10.000,- betales i forbindelse med indgåelse af bindende aftale om udredning. Aftalen kan indgås ifm. med en afklarende samtale. Beløbet betales forud via faktura før første samtale i det efterfølgende udredningforløb og refunderes ikke. 2. rate/ restbeløb betales via faktura efter afsluttet udredning.

Afbud og udeblivelser samt øvrige betingelser

Afbud, betingelser og udeblivelser i forbindelse med terapi og psykologisk behandling

Afbud bedes meddelt i god tid per mail til soren.ingerslev@protonmail.com.

Samtalegaranti – du mister ikke din tid
– se afsnittet nederst på siden vedr. ændring til en ONLINE samtale. Se også: ONLINE – sådan gør du

Eventuelt afbud meddeles inden kl. 8.00 dagen inden konsultationen, så tiden kan gives til en anden. Dette gælder også ved konsultationer på mandage, efter helligdage og lignende. Fx skal et afbud til en tid mandag kl. 14.00 ske senest søndag inden kl. 8.00. Den aftalte konsultationstid er bindende efter kl. 8.00 dagen inden konsultationen og kan ikke ændres derefter. Dette er også gældende ved klippekort og særaftaler. Ved senere afbud, ændring eller udeblivelse fremsendes faktura på det aftalte beløb inkl. rykkergebyr. Ved udebleven betaling indgives inddragelsen af det skyldige beløb til inkasso.

Ved køb af klippekort, pakketilbud, undervisnings- og holdforløb (herunder ADHD-gruppe): Ved udeblivelse eller for sent afbud bortfalder den/ de sessioner/ klip, der var aftalt den pågældende dag og fratrækkes antallet af sessioner/ klip i pakketilbuddet.
Klippekort og ubrugte klip på klippekortet refunderes ikke.

Samtaler med klienter under 18 år:
Kun efter forudgående aftale. Kan ikke bookes via hjemmesiden. Ifm. individuelle samtaler med klienter under 18 år kræves forudgående skriftligt samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Såfremt der er booket/ aftalt en tid, og der ikke inden eller i forbindelse med samtalen er givet/ medbringes skriftligt samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere kan der ikke afholdes en individuel samtale eller en fællessamtale med den ene forældremyndighedsindehaver og klienten. Fuldt honorar for den aftalte tid opkræves.
**
Afbud, betingelser og udeblivelser i forbindelse med udredning

Afbud bedes meddelt i god tid per mail til soren.ingerslev@protonmail.com.

Vedr. afklarende samtaler og øvrige udredningssamtaler
Eventuelt afbud meddeles senest en uge forud inden kl. 8.00, så tiden kan gives til en anden. Dette gælder også ved udredningssamtaler på mandage, efter helligdage og lignende. Fx skal et afbud til en udredning mandag kl. 14.00 ske senest mandag ugen før inden kl. 8.00. Den aftalte konsultationstid er bindende efter kl. 8.00 7 dage inden den aftalte konsultation og kan ikke ændres derefter. Dette er også gældende ved klippekort og særaftaler. Ved senere afbud, ændring eller udeblivelse fremsendes faktura på det aftalte beløb. Ved udebleven betaling indgives til inkasso.

For at kunne foretage en valid faglig vurdering er det vigtigt med fysisk fremmøde. Vær venligst opmærksom på, at mulighed for ONLINE samtaler ikke er gældende ifm. udredning.

Vær venligst opmærksom på, at der opkræves fuldt honorar ved udeblivelser og for sent afbud.
For samtaler ifm. udredning, hvor der er afsat 1, 2 og 3 timer opkræves honorar på hhv. 1500,-, 3000,- og 4500,-. Disse beløb vil blive trukket fra den forudbetalte ratebetaling eller blive tillagt restbeløb efter afsluttet udredning.

Samtaler med klienter under 18 år:
Kun efter forudgående aftale. Kan ikke bookes via hjemmesiden. Ifm. individuelle samtaler med klienter under 18 år kræves forudgående skriftligt samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere. Såfremt der er booket/ aftalt en tid, og der ikke inden eller i forbindelse med samtalen er givet/ medbringes et skriftligt samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere kan der ikke afholdes en individuel samtale med klienten eller en fællessamtale med klienten og den ene eller begge forældremyndighedsindehavere. Fuldt honorar for den aftalte tid opkræves.
Afbud og udeblivelser i forbindelse med supervision

Afbud bedes meddelt i god tid per mail til soren.ingerslev@protonmail.com.

Samtalegaranti – du mister ikke din tid
– se afsnittet nederst på siden vedr. ændring til en ONLINE samtale. Se også: ONLINE – sådan gør du

OBS: Samtalegaranti er gældende ved individuel supervision men gælder ikke ved supervision af 2 eller flere deltagere.

Der udbydes et begrænset antal supervisionspakker. Eventuelt afbud meddeles senest en uge forud inden kl. 8.00, så tiden kan gives til en anden. Dette gælder også ved supervision på mandage, efter helligdage og lignende. Fx skal et afbud til supervision mandag kl. 14.00 ske senest mandag ugen før inden kl. 8.00. Den aftalte supervisionstid er bindende efter kl.8.00 7 dage inden supervisionsaftalen og kan ikke ændres derefter. Dette er også gældende ved klippekort og særaftaler. Ved senere afbud, ændring eller udeblivelse fremsendes faktura inkl. rykkergebyr på det aftalte beløb. Ved udebleven betaling indgives til inkasso. Ved for sent afbud og udeblivelse ved særaftaler og klippekort, der er betalt på forhånd, bortfalder den/ de sessioner, der var aftalt den pågældende dag og fratrækkes antallet af sessioner i supervisionspakken uanset årsag til udeblivelse eller afbud. Supervisionsforløb med et forhåndsaftalt antal sessioner og pris forudbetales Beløbet refunderes ikke ved fortrydelse.Særlige vilkår ved køb af supervisionspakker:
Der udbydes et begrænset antal supervisionspakker
Ved udeblivelse eller for sent afbud bortfalder den/ de sessioner, der var aftalt den pågældende dag og fratrækkes antallet af sessioner i supervisionspakken uanset årsag til udeblivelse eller afbud. Supervisionspakker forudbetales via faktura. Tilmelding er sikret og er gældende ved indbetaling af faktura. Beløbet refunderes ikke ved fortrydelse. Hvis der ikke oprettes en gruppe med opstart inden for et år regnet fra indbetalingsdatoen pga. at der mangler en eller flere deltagere tilbydes refusion af det indbetalte beløb. Ved aflysning af supervisor tilbydes erstatningsgange(e) for den eller de gange, det drejer sig om. Det kan ikke garanteres, at den/ de tilbudte erstatningsgange passer alle deltagere i supervision.
Afbud og udeblivelser i forbindelse med undervisning
Indhold, form, vilkår og pris for undervisningsdage, workshops og kurser efter aftale. Du er velkommen til at sende en mail til mig på adressen soren.ingerslev@protonmail.com.

Her kan du læse mere om undervisningstilbud til fagpersoner.

Du mister ikke din tid

Samtalegaranti – du mister ikke din tid – et særligt tilbud i Specialpsykologisk Konsultation. Gælder individuelle samtaler, men ikke undervisning og holdforløb, herunder ADHD-gruppe.
Ved sygdom eller praktiske forhindringer i at møde op kan du ændre en samtale med fysisk fremmøde til en ONLINE konsultation, så du ikke går glip af den planlagte tid. Det kan du også gøre samme dag, hvor du har en aftale.

Send mig blot en mail i god tid inden samtalen, hvor du skriver dit fornavn, dato og tidspunkt for samtalen samt skriver, at du gerne vil ændre din tid til en ONLINE samtale. Brug så vidt muligt samme mailadresse, som du ønsker, at jeg skal sende linket til, når vi skal oprette en ONLINE forbindelse. Alternativt kan du skrive til mig, hvilken mail, jeg skal sende linket til. Se også ONLINE – sådan gør du.

I helt særlige tilfælde forbeholdes retten til at ændre en konsultation, der er booket som en fremmøde konsultation, til en ONLINE konsultation. Du vil i en sådan situation modtage en mail dagen før eller samme dag med information om dette.

Hvis ONLINE forbindelsen ikke virker på det aftalte tidspunkt afholdes samtalen som en telefonkonsultation. Jeg ringer dig hurtigt op på den aftalte tid, hvis ONLINE forbindelsen ikke virker (dog tilbydes dette ikke, hvis du befinder dig i udlandet). Ved eventuelle ekstraudgifter grundet klinikkkens opkald til udlandet faktureres der for dette.

Der tilbydes ikke refusion i forbindelse med ændring af en fremmøde konsultation til en ONLINE konsultation af klienten eller af mig, eller hvis samtalen afholdes som telefonsamtale eller hvis der ikke kan etableres ONLINE forbindelse via nettet uanset årsag, eller hvis jeg ikke kan træffe dig telefonisk på det oplyste telefonnummer, eller hvis der ikke er oplyst et telefonnummer og lignende. 

Af hensyn til beskyttelse af persondata anbefales det at udelade personfølsomme oplysninger i skriftlige henvendelser til klinikken på SMS eller mail.

OBS: Samtalegaranti er ikke gældende ved udredning, ved supervision af 2 eller flere personer samt ved undervisning, workshops og gruppeterapi.
Transport

Supervision, undervisning mm. kan efter aftale ske uden for klinikken:

Tillæg for transport: 850 kr. per time + 3,70 kr. per kilometer

Find andre Praktiske oplysninger

Afbudsliste Tilskud ONLINE – sådan gør duAkut hjælp – Covid-19 sikkerhed – Privatlivspolitik – Kontakt

Tilbage til forsiden

I mange tilfælde kan du få fuld eller delvis dækning fra dit:
– forsikringsselskab
– pensionsselskab
– sundhedsordning
– fagforening
Spørg om du selv må vælge din psykolog.
Samtalegaranti – du mister ikke din tid
Hvis du bliver forhindret i at møde op kan du ændre din tid til en ONLINE samtale. Se menuen: ONLINE – sådan gør du
Betaling
Betaling via faktura.

Ved aftale om klippekort, udrednings- og pakkeforløb:
Forudbetaling via faktura forud for 1. samtale i pakken eller efter aftale.
Aftale om et pakkeforløb kan laves per mail eller ifm. en session.

Enkeltstående sessioner kan betales via Mobilepay ifm. samtalen.

Tilskud
Sygeforsikringen ‘danmark’ giver tilskud til både FREMMØDE konsultationer og ONLINE konsultationer samt til gruppeterapi.