Hjem » Praktisk » Priser og vilkår

Konsultationer og ydelser leveret af Specialpsykologisk Konsultation ved:

Søren Ingerslev
Cand.psych.aut.
Specialpsykolog i psykiatri
Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi
Godkendt specialist og supervisor i psykopatologi
Godkendt i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab
Medlem af Dansk Psykologforening

Specialpsykologisk Konsultation
Vestergade 32, 8600 Silkeborg
soren.ingerslev@protonmail.com
www.specialpsykologiskkonsultation.dk
ONLINE tidsbestilling: psykolog.onlinebooq.dk
Mobil: 42 83 10 15
CVR.nr: 32385249

priser-og-vilkaar Specialpsykologisk Konsultation
GDPR
Priser og vilkår, herunder vilkår ifm. betaling, afbud og udeblivelse:

Ydelser

Terapi og psykologisk behandling (unge og voksne 18+):

FREMMØDE, individuel terapi, 50 min.: 1100,-
ONLINE, individuel konsultation, 50 min.: 1100,-
FREMMØDE konsultation inkl. pårørende (ikke parterapi), 50 min.: 1200,-
ONLINE konsultation inkl. pårørende (ikke parterapi), 50 min.: 1200,-
Udredning** (unge og voksne 18+):


Telefonsamtale om udredningstilbud: Gratis.
Kort samtale, information og praktisk vejledning vedr. udredning og en snak om muligheder

FREMMØDE, afklarende samtale: 60 min., 1500,-
Samtalens formål er i samarbejde med dig at afklare, hvilken hjælp, der er den rette for dig. Der er mulighed for at lave en aftale om et behandlings- og/ eller et udredningsforløb i klinikken (vedr. udredningsaftale, se neden for). Du vil få råd og et oplæg med til en plan med i slutningen af samtalen.

Hvis det er relevant for dig, kan vi påbegynde udredningen i samtalen.
Hvis du tidligere har fået foretaget en psykiatrisk udredning anbefales du at medbringe denne. Du er selvfølgelig velkommen til at have en pårørende med i samtalen.

Du kan booke samtalen selv via ONLINE tidsbestilling på hjemmesiden eller aftale det med mig.

Vær opmærksom på, at efterfølgende diagnostiske interviews og vurderinger ikke kan bookes via hjemmesiden. Eventuel videre diagnostik baseres på dine ønsker og en faglig vurdering.

—–
Udredningsaftale, ratebetaling: 7000,-
Ifm. en aftale om at opstarte en egentlig diagnostisk udredning
Betales via faktura. Særlige vilkår gælder vedr. betaling og afbud/ udeblivelse**

Udredningssamtaler og udredningsarbejde: Timepris: 1500,-
Herunder diagnostiske interviews, forberedelse, gennemlæsning af skriftligt materiale, sagsakter, opgørelse af spørgeskemaer og tests, korrespondancer og samtaler med andre behandlere med dit samtykke, samtaler med pårørende med dit samtykke, journalføring mm, der er relevant ift. udredning.

—–

Diagnostisk interview, dobbeltkonsultation: 120 min.: 3000,-

Tilbagemelding med konklusion, tilbagemelding, anbefalinger og oplæg til plan: 60 min.: 1500,-

Udredningsresume fra specialpsykolog i psykiatri: 900,-
Kort skriftlig udtalelse med konklusion på udredningen.

Psykiatrisk undersøgelsesrapport fra specialpsykolog i psykiatri: 7.500,-
Uddybende skriftlig undersøgelsesrapport.UDREDNINGSPAKKER:

Udredningspakke for ADHD/ ADD: 18.000,-
Hertil kommer evt. gennemlæsning af evt. sagsakter: Timepris (1500,-)
Indledende samtale: betaling via Mobilepay
Betaling af 1. rate: (se oven for)
Restbeløb: Ifm. afslutning på udredning betales via fakturaHvis du ønsker en udredning er du velkommen til enten:
– at booke en afklarende samtale
– at drøfte det med mig i forbindelse med en anden konsultation i klinikken.
– at ringe til mig. Hvis du ikke kan træffe mig, kan du i stedet sende mig en SMS eller en mail med et telefonnummer, så jeg kan ringe dig op.

Supervision

Pris og booking af længere supervisionsforløb efter aftale.
Du er velkommen til at ringe på tlf. 42831015 eller sende en mail til mig på adressen soren.ingerslev@protonmail.com

FREMMØDE, Individuel supervision, 60 min.:  1450,-
ONLINE, Individuel supervision, 60 min.:  1450,-
FREMMØDE, Gruppesupervision, 2-4 deltagere, 60 min., 1800,-
ONLINE, Gruppesupervision, 2-4 deltagere, 60 min., 1800,-
FREMMØDE, Gruppesupervision med mere end 4 deltagere, 60 min.: 2200,-
ONLINE, Gruppesupervision med mere end 4 deltagere, 60 min.: 2200,-

Vedr. moms: Der er momsfritagelse for supervision af psykologer på vej mod autorisation, specialist- og supervisorgodkendelse. Supervision af andre grupper tillægges moms.

Her kan du læse mere om supervisionstilbud til fagpersoner.
Undervisning

Indhold, form, vilkår og pris for undervisningsdage, workshops og kurser efter aftale. Du er velkommen til at ringe på tlf. 42831015 eller sende en mail til mig på adressen soren.ingerslev@protonmail.com.

Her kan du læse mere om undervisningstilbud til fagpersoner.
Andre ydelser
Følgende ydelser tilbydes ikke i øjeblikket:
Personlighedstest
-Undersøgelse med henblik på vurdering af habituelt begavelsesniveau (IQ)
Parterapi

-Særligt ang. gruppeterapi:
Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i at deltage et pakkeforløb med gruppeterapi. Dette til en væsentlig lavere pris per konsultation sammenlignet med en individuel konsultation. Samtidig kan du også få tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”. Læs mere under ‘Tilskud‘. Du kan også læse mere om mine erfaringer og længerevarende uddannelser og godkendelser inden for gruppeterapi her.

Betaling

Du mister ikke din tid – se afsnittet nederst på siden vedr. ændring til en ONLINE samtale. Se også: ONLINE – sådan gør du

Specialpsykologisk Konsultation er en privat psykologvirksomhed, der ikke har ydernummer. Det betyder, at du ikke kan bruge en henvisning fra din læge. Imidlertid er der mange andre muligheder for tilskud, herunder er der mulighed for et tilskud fra Sygeforsikringen “danmark” på op til 450,- per session. Læs mere ved at trykke på knappen ‘Tilskud’ over for.

FREMMØDE ydelser: Betaling sker via MobilePay i forbindelse med hver samtale.
ONLINE ydelser: Betaling sker i starten af ONLINE sessioner med MobilePay ved at jeg sender en anmodning til det oplyste telefonnummer.

Supervision:
Vedr. moms: Der er momsfritagelse for supervision af psykologer på vej mod autorisation, specialist- og supervisorgodkendelse. Supervision af andre grupper tillægges moms.

**
Særlige vilkår vedr. betaling for udredninger
1. rate på 3000,- betales i forbindelse med indgåelse af bindende aftale om udredning (‘udredningsaftale’). Aftalen kan indgås per mail, telefonisk eller ifm. en konsultation. Beløbet betales per faktura og refunderes ikke. Herefter bookes en aftale.

Den resterende del af betalingen sker via MobilePay ifm. de enkelte samtaler og ved afslutning på udredningen.

2. rate: Efter endt udredning betales eventuelt restbeløb via MobilePay eller faktura. Eventuelt overskydende beløb refunderes via bankoversførsel.

Afbud og udeblivelser

Afbud og udeblivelser i forbindelse med terapi og psykologisk behandling

Afbud bedes meddelt i god tid via SMS eller mail til soren.ingerslev@protonmail.com.

Du mister ikke din tid – se afsnittet nederst på siden vedr. ændring til en ONLINE samtale. Se også: ONLINE – sådan gør du

Eventuelt afbud meddeles inden kl. 8.00 dagen inden konsultationen, så tiden kan gives til en anden. Dette gælder også ved konsultationer på mandage, efter helligdage og lignende. Fx skal et afbud til en tid mandag kl. 14.00 ske senest søndag inden kl. 8.00. Den aftalte konsultationstid er bindende efter kl. 8.00 dagen inden konsultationen og kan ikke ændres derefter. Dette er også gældende ved klippekort og særaftaler. Ved senere afbud, ændring eller udeblivelse fremsendes faktura på det aftalte beløb inkl. rykkergebyr. Ved udebleven betaling indgives til inkasso.
**
Afbud og udeblivelser i forbindelse med udredning

Afbud bedes meddelt i god tid via SMS eller mail til soren.ingerslev@protonmail.com.

Du mister ikke din tid – se afsnittet nederst på siden vedr. ændring til en ONLINE samtale. Se også: ONLINE – sådan gør du

Vedr. afklarende samtaler og øvrige udredningssamtaler
Eventuelt afbud meddeles senest en uge forud inden kl. 8.00, så tiden kan gives til en anden. Dette gælder også ved supervision på mandage, efter helligdage og lignende. Fx skal et afbud til en udredning mandag kl. 14.00 ske senest mandag ugen før inden kl. 8.00. Den aftalte konsultationstid er bindende efter kl. 8.00 7 dage inden den aftalte konsultation og kan ikke ændres derefter. Dette er også gældende ved klippekort og særaftaler. Ved senere afbud, ændring eller udeblivelse fremsendes faktura på det aftalte beløb. Ved udebleven betaling indgives til inkasso.

For at kunne foretage en valid faglig vurdering er det som udgangspunkt vigtigt med fysisk fremmøde. Vær venligst opmærksom på, at ONLINE samtaler derfor vil være en undtagelse ifm. udredninger.
Afbud og udeblivelser i forbindelse med supervision

Afbud bedes meddelt i god tid via SMS eller mail til soren.ingerslev@protonmail.com.

Du mister ikke din tid – se afsnittet nederst på siden vedr. ændring til en ONLINE samtale. Se også: ONLINE – sådan gør du

Eventuelt afbud meddeles senest en uge forud inden kl. 8.00, så tiden kan gives til en anden. Dette gælder også ved supervision på mandage, efter helligdage og lignende. Fx skal et afbud til en supervision mandag kl. 14.00 ske senest mandag ugen før inden kl. 8.00. Den aftalte supervisionstid er bindende efter kl.8.00 7 dage inden supervisionsaftalen og kan ikke ændres derefter. Dette er også gældende ved klippekort og særaftaler. Ved senere afbud, ændring eller udeblivelse fremsendes faktura inkl. rykkergebyr på det aftalte beløb. Ved udebleven betaling indgives til inkasso.
Afbud og udeblivelser i forbindelse med undervisning
Indhold, form, vilkår og pris for undervisningsdage, workshops og kurser efter aftale. Du er velkommen til at sende en mail til mig på adressen soren.ingerslev@protonmail.com.

Her kan du læse mere om undervisningstilbud til fagpersoner.

Du mister ikke din tid

Du mister ikke din tid:
Ved sygdom, Covid-19 symptomer eller praktiske forhindringer i at møde op kan du ændre en samtale med fysisk fremmøde til en ONLINE konsultation, så du ikke går glip af den planlagte tid. Det kan du også gøre samme dag, hvor du har en aftale.

Send mig blot en mail i god tid inden samtalen, hvor du skriver dit fornavn, dato og tidspunkt for samtalen samt skriver, at du gerne vil ændre din tid til en ONLINE samtale. Brug så vidt muligt samme mailadresse, som du ønsker, at jeg skal sende linket til, når vi skal oprette en ONLINE forbindelse. Alternativt kan du skrive til mig, hvilken mail, jeg skal sende linket til. Se også ONLINE – sådan gør du.

I helt særlige tilfælde – fx hvis jeg skulle få Covid-19 – vil jeg ændre en konsultation, der er booket som en fremmøde konsultation, til en ONLINE konsultation. Du vil i en sådan situation modtage en mail dagen før eller samme dag med information om dette.

Hvis ONLINE forbindelsen ikke virker på det aftalte tidspunkt afholdes samtalen som en telefonkonsultation. Jeg ringer dig hurtigt op på den aftalte tid, hvis ONLINE forbindelsen ikke virker (dog tilbydes dette ikke, hvis du befinder dig i udlandet). Ved eventuelle ekstraudgifter grundet klinikkkens opkald til udlandet faktureres der for dette.

Der tilbydes ikke refusion i forbindelse med ændring af en fremmøde konsultation til en ONLINE konsultation af klienten eller af mig, eller hvis samtalen afholdes som telefonsamtale eller hvis der ikke kan etableres ONLINE forbindelse via nettet uanset årsag, eller hvis jeg ikke kan træffe dig telefonisk på det oplyste telefonnummer, eller hvis der ikke er oplyst et telefonnummer og lignende. 

Af hensyn til beskyttelse af persondata anbefales det at udelade personfølsomme oplysninger i skriftlige henvendelser til klinikken på SMS eller mail.
Transport

Supervision, undervisning mm. kan efter aftale ske uden for klinikken:

Tillæg for transport: 850 kr. per time + 3,70 kr. per kilometer

Find andre Praktiske oplysninger

Akut hjælp – Covid-19 sikkerhed – ONLINE – sådan gør du – Tilskud  – Privatlivspolitik – Kontakt

Læs mere om klinikkens tilbud: Terapi– Fremmøde terapi

Tilbage til forsiden

Du mister ikke din tid
Hvis du bliver forhindret i at møde op kan du ændre din tid til en ONLINE samtale. Se menuen: ONLINE – sådan gør du
Betaling
– sker ved MobilePay ifm. konsultationen
Tilskud
Sygeforsikringen ‘danmark’ giver tilskud til både FREMMØDE konsultationer og ONLINE konsultationer samt til gruppeterapi.
I mange tilfælde kan du få fuld eller delvis dækning fra dit:
– forsikringsselskab
– pensionsselskab
– sundhedsordning
– fagforening