Hjem » Kvalifikationer » Godkendelser

Om min tilgang og baggrund

Jeg hedder Søren Ingerslev og er indehaver af Specialpsykologisk Konsultation siden 2009. I det følgende vil jeg gerne fortælle lidt mere om mit faglige afsæt og om min erfaringsmæssige og efteruddannelsesmæssige baggrund og godkendelser. Alt godt/ Søren.

Søren Ingerslev
Cand.psych.
Autoriseret psykolog
Godkendt specialpsykolog i psykiatri
Godkendt specialist i psykoterapi
Godkendt supervisor i psykoterapi
Godkendt specialist i psykopatologi
Godkendt supervisor i psykopatologi
Godkendt i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab
Medlem af Dansk Psykologforening

Du kan se en oversigt her fra Dansk Psykologforening, der beskriver, hvad de forskellige uddannelser indeholder, og hvad de kvalificerer til. Du kan også finde en beskrivelse her af, hvad de forskellige uddannelser og godkendelser giver af kvalifikationer.


Fagligt afsæt

Søren Ingerslev

Kognitiv terapi og ACT

Jeg arbejder i dag primært med metoden ACT, der står for Acceptance and Commitment Therapy. ACT er en metode inden for kognitiv terapi – der også kaldes kognitiv adfærdsterapi eller blot KAT. ACT er en forskningsbaseret og evidensunderstøttet terapimetode, der er en nyudvikling inden for kognitiv terapi, også kaldet kognitiv adfærdsterapi (KAT). ACT er også den tilgang, jeg i mit terapeutiske arbejde har de bedste erfaringer med, og som jeg oplever er mest hjælpsom og effektiv.

ACT – det personlige valg

Noget af det jeg særligt godt kan lide ved ACT er, at ens egne personlige værdier har en helt central plads. Jeg har det godt med, at der i ACT ligger en grundholdning til, at vi som mennesker kan køre fast, når vi har psykologiske vanskeligheder – frem for at der skulle være noget forkert, i stykker eller ødelagt i os. ACT er en transdiagnostisk model, der ikke retter blikket mod symptomer eller diagnoser, men som bygger på principper om, hvad der er fælles for os alle sammen – diagnoser eller ej. Noget af det, vi som mennesker er fælles om, er at livet rummer smerte og lidelse, men at vi også har mulighed for at træffe betydningsfulde personlige valg.

To roller: terapeut og udreder

Jeg er uddannet i såvel diagnostisk udredning som terapi. I udredningsmæssige sammenhænge er jeg naturligvis optaget af at afdække symptomer for at kunne stille den rigtige diagnose. Men som ACT terapeut er jeg optaget af, hvad der kan bidrage til større fleksibilitet og mod til at være til stede med ens egen smerte og samtidig engagere sig i konkrete handlinger, der bygger på, hvad der på et personligt plan er mest værdifuldt.

Som ACT terapeut er jeg meget mere optaget af værdibaserede handlinger end af symptomer og diagnoser.

I mit arbejde og i mit eget liv er nogle af mine vigtigste værdier nysgerrighed, respekt, nærvær og sundhed. I mit arbejde er det vigtigt for mig at yde en professionel hjælp på højeste faglige niveau.

Mit løfte til dig er, at jeg vil møde og hjælpe dig med respekt, anerkendelse og faglige kompetencer på højeste godkendelsesniveau.


Baggrund

Søren Ingerslev

CV

Uddannelse, efteruddannelser og godkendelser – Erfaring – Ansættelser

Nedenstående udgør en oversigt over min uddannelsesmæssige baggrund, længerevarende efteruddannelser i terapi og supervision samt offentlige godkendelser samt godkendelser i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Jeg har offentlig autorisation som psykolog og er godkendt specialpsykolog i psykiatri i Danske Regioner. Jeg er godkendt på såvel specialist- som supervisorniveau i psykoterapi i både Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab. Jeg er samtidig godkendt i specialet psykopatologi på både specialist- og supervisorniveau i Dansk Psykologforening.

4 andre længerevarende efteruddannelser

Jeg har derudover taget 4 efteruddannelser af hver 2-3 års varighed inden for forskellige terapimetoder, gruppeterapi og supervision.

Jeg har blandt andet taget en 2-årig efteruddannelse i KAT (kognitiv adfærdsterapi) og en 2-årig efteruddannelse i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Begge metoder har jeg arbejdet med gennem mange år. Du kan læse meget mere om ACT og finde gratis ACT resurser her på hjemmesiden. Der er fx nogle gode ACT videoer, jeg varmt kan anbefale, og som jeg håber kan give dig inspiration.

Sideløbende med det har jeg deltaget i en lang række kursusforløb og nationale og internationale konferencer, og jeg opdaterer fortsat løbende mine kompetencer ved at modtage regelmæssig supervision og ved at deltage i kurser og efteruddannelse.

Dansk Psykologforening

Oversigt over uddannelse, efteruddannelser og godkendelser

Søren Ingerslev

Erfaring

Søren Ingerslev

Jeg har 20 års erfaring som psykolog gennem ansættelser i voksenpsykiatrien, på Aleris-Hamlet Privathospitaler og gennem Specialpsykologisk Konsultation, som jeg startede i 2009. Jeg har en lang uddannelsesmæsig og erfaringsmæssig baggrund inden for diagnostik, psykologiske undersøgelser, tests, undervisning, individuel supervision, gruppesupervision, FREMMØDE terapi, ONLINE terapi, individuel terapi og gruppeterapi.

Terapi

Gennem mit arbejde i psykiatrien har jeg fået en stor erfaring i at behandle patienter, der har fået en eller flere diagnoser som fx bipolar lidelse, depression, angst, fobier, OCD, helbredsangst og personlighedsforstyrrelser.
Gennem mit arbejde i privat regi har jeg fået en stor erfaring i at hjælpe klienter med mange forskellige psykologiske problemstillinger. I menuen kan du finde en oversigt til klienter, der indeholder eksempler på psykiske lidelser og psykologiske problemstillinger, jeg har erfaring med at behandle, og som jeg tilbyder hjælp til i Specialpsykologisk Konsultation.

Ud over individuel terapi har jeg gennem langvarige efteruddannelser og mange års erfaring specialiseret mig inden for gruppeterapi. Jeg har som gruppeterapeut haft mange forskellige grupper. Det har drejet som om mange slags psykologiske problemstillinger og også om gruppebehandling af forskellige psykiske lidelser. Fx depression, bipolar lidelse, OCD, socialfobi, panikangst, ADHD og personlighedsforstyrrelser.

Udredning

Jeg har specialiseret mig i psykiatrisk udredning og diagnostik og arbejdet inden for dette felt i 20 år.

Jeg fik som en af landets første psykologer selvstændigt ansvar for diagnostik i 2008 og blev i 2013 færdiguddannet som en af landets første specialpsykologer i psykiatri. Dette er en 4-årig uddannelse i psykiatrien, der giver specialiserede kompetencer inden for psykiatrisk udredning og behandling. Både specialpsykologer i psykiatri og speciallæger i psykiatri (psykiatere) arbejder med psykiatrisk udredning og diagnostik. Du kan læse mere her om mine erfaringer med psykiatrisk udredning.

Supervision

Jeg har superviseret mange faggrupper og i mange formater, herunder:
-Psykologer på vej mod autorisation, specialist- og supervisoruddannelse samt psykologer på intro- og hovedforløb på specialpsykologuddannelsen.
-Læger på intro- og hovedforløb til speciallægeuddannelsen i psykiatri og speciallægeuddannelsen i almen medicin, funktionsledere og teamledere.
-Ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, SOSU hjælpere, sygeplejersker, sekretærer, praktikanter.
-Supervision af supervision, psykoterapi, diagnostik, psykologiske undersøgelser, PSE, WAIS-IV, miljøterapi, kontaktpersonarbejde.
-Individuel supervision, mono- og tværfaglige grupper, ambulante teams .(hjemmebehandlerteams, psykoseteams, teams for depression og mani) , behandlerpersonale på psykiatriske sengeafsnit, kommunale bostøtter.
I menuen kan du læse mere om supervisionstilbud til fagpersoner.

Undervisning

Jeg har været blandt andet underviser på kurser i ACT, psykoterapi, PSE, WAIS-IV, psykopatotologi og diagnostik, udrednings- og behandlingsret, relationsbehandleruddannelse, foredrag, undervisning af rusmiddelcentermedarbejdere, undervisning af bostøtter, undervisningsforløb for højskoleelever mm.
I menuen kan du læse mere om undervisningstilbud.

Andet

Af andre erfaringer kan nævnes mange års erfaring med udredning, udersøgelser, tests og psykiatrisk diagnostik, medlemsskab af katastrofepsykiatrisk beredskabsledelse i Region Midtjylland, medlemsskab af Psykologfagligt råd i Region Midtjylland, ledelses- og koordinerende funktioner i psykiatrien, funktioner som ansvarlig for diagnostik og
behandlingsplanlægning, konferenceledelse, organiations- og teamudvikling, implementering og organisering af udrednings- og behandlingsret og behandlingspakker i psykiatrien.

Ansættelser

Søren Ingerslev

Specialpsykolog
Aleris Online
Aleris-Hamlet Privathospitaler
2021 – fortsat
Specialpsykolog
Psykiatriens Hus, Regionspsykiatrien Silkeborg/ Midt
2015 – 2021
Specialpsykologisk Konsultation
Indehaver
2009 – fortsat
Psykolog
Ansvarlig for diagnostik og behandlingsplanlægning
Lokalpsykiatrisk Center Skanderborg, Psykiatrisk klinik H2 og sengeafsnit 03
Regionspsykiatrien Silkeborg/ Horsens
2008 — 2015
Klinisk psykolog
Lokalpsykiatrisk Center Djursland, Aarhus Universitetshospital Risskov/ Regionspsykiatrien Randers
2005 — 2008
Klinisk psykolog
Distriktspsykiatrisk Center, Augustenborg Sygehus
2003 — 2005