Hjem » Kvalifikationer » Hvad betyder autorisation og godkendelse som specialist, supervisor og specialpsykolog?

Erfaren psykolog i Silkeborg

Med 20 års erfaring fra offentlige og private hospitaler og fra privat praksis som baggrund har jeg her brugt betegnelsen ‘erfaren psykolog i Silkeborg’. Og selv om erfaring er vigtigt – så kan det ikke erstatte langvarige efteruddannelsesforløb med indlagte evalueringer og afsluttende godkendelser. Dette dokumenterer i formel forstand, at psykologer har indhentet de teoretiske pg praktiske kompetencer og kvalifikationer, som uddannelserne sigter mod. Og det beskytter klienter og kvalitetssikrer den behandling, man modtager som klient.

Hvad betyder psykologers efteruddannelser og godkendelser?

Men det kan være svært at danne sig et overblik. Og samtidig kan det have stor betydning for ens valg af psykolog. I det følgende vil jeg derfor prøve at beskrive, hvad de forskellige efteruddannelser og godkendelser indebærer og kan betyde for dig. Undervejs vil jeg bruge lidt mere plads på de uddannelser, jeg selv har taget. Jeg vil blandt andet komme ind på:

  • Hvilke titler og godkendelser er formelt beskyttede af Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab?
  • Hvilke specialistuddannelser udbydes af Dansk Psyologforening?
  • Hvad betyder det at være supervisorgodkendt?
  • Hvad betyder det at være autoriseret psykolog og specialpsykolog i psykiatri?

Hvilke kvalifikationer giver de forskellige uddannelser og godkendelser?

Hvad er fordelene ved at vælge en erfaren psykolog i Silkeborg, der er autoriseret og godkendt som specialpsykolog, og som inden for 2 forskellige specialer (psykoterapi og psykopatologi) er godkendt specialist og supervisor? Dansk Psykologforening har lavet en oversigt, der beskriver hvad uddannelserne og godkendelserne giver af kvalifikationer.

Universitetsuddannelsen i psykologi er først og fremmest en teoretisk og akademisk uddannelse. Godkendelserne betyder, at jeg har taget langvarige praktiske efteruddannelser og har bestået kravene på disse uddannelser.

Helt overordnet kan man sige, at min erfaring og mine efteruddannelser giver et terapeutisk og et diagnostisk fundament i praksis.

Højeste godkendelsesniveau

Mine efteruddannelser indebærer, at jeg ud over at være uddannet psykolog også er godkendt til at varetage både terapi, diagnostik, udredning og supervision på højeste kvalifikationsniveau. Dette fundament håber og tror jeg på er en stor fordel for de klienter, jeg møder. Jeg har ofte oplevet, hvordan det kan være hjælpsomt, at jeg både har et solidt kendskab til symptomer og diagnoser og til at hjælpe mennesker med helt unikke og meget forskellige psykologiske resurser og problemstillinger. Tilsammen giver det en solid ballast som erfaren psykolog i Silkeborg til gavn for klienterne i klinikken.

I menuen kan du læse mere om min erfaring og godkendelser hos Psykolognævnet, Dansk Psykologforening, Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske Regioner. Dansk Psykologforening har også lavet en oversigt, der beskriver hvad uddannelserne kvalificerer til.

Oversigt over uddannelser og hvad de kvalificerer til

Som psykolog kan man tage forskellige flerårige efteruddannelser i terapi- og supervisionsmetoder. Jeg har fx gennemgået en 2-årig terapiuddannelse i kognitiv adfærdsterapi, en 2-årig terapiuddannelse i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en 3-årig efteruddannelse i gruppeterapi samt en to-årig efteruddannelse i supervision af supervision. Disse uddannelser er ikke medtaget i nedenstående oversigt. På denne side kan findes links til de enkelte efteruddannelser, hvor det er muligt at læse mere om uddannelsesforløb og indhold.

Offentlige godkendelser og godkendelser i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab

Skemaet neden fokuserer på de forskellige uddannelser og godkendelser, jeg har taget i regi af Socialministeriet, Danske Regioner, Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab. Det er muligt at klikke sig videre, til indholdbeskrivelser og læse mere.

Såvel ovenstående metodeuddannelser samt nedenstående praksisuddannelser og godkendelser bruger jeg i mit daglige arbejde som autoriseret psykolog, specialist, supervisor, underviser og specialpsykolog i Silkeborg.

Hvad betyder godkendelserne for mig som klient, supervisand eller kursusdeltager?

Overordnet kan man sige, at uddannelserne er udtryk for, at de har psykologer, der har taget uddannelserne har opnået et praktisk kompetenceniveau. På uddannelserne indgår evalueringer og bedømmelserne, der giver en sikkerhed for, at psykologen har opnået de centrale kompetencer.

Evidensunderstøttede terapimetoder og erfaring

Med hensyn til terapi taler man om evidensunderstøttede terapimetoder. Kognitiv adfærdsterapi og ACT er fx evidensunderstøttede metoder. Det betyder at disse metoder gennem videnskabelige undersøgelser vist sig at være hjælpsomme til en lang række lidelser og psykologiske problemstillinger. Men her er det afgørende, at terapeuterne, der anvender metoderne er uddannede og erfarne i brugen af metoderne.

Med hensyn til supervision betyder godkendelserne, at hvis man fx er godkendt supervisor i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab, så kan den supervision, man yder til andre psykologer og læger, tælle formelt til deres videreuddannelse.

Højeste godkendelsesniveau i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Dansk Psykologforening

Psykolog

Uddannelsen varer 5 år

Universitetsuddannelse i psykologi.

Autorisation

Uddannelsen varer mindst 2 år.

Færdiguddannede psykologer kan gennemføre en praktisk uddannelse, der giver adgang til autorisation som psykolog. Uddannelsen varetages af psykolognævnet, der hører under Socialministeriet.

Som klient er man ved en autoriseret psykolog beskyttet af, at den autoriserede psykolog er underlagt en offentlig tilsynspligt.

Specialist

Uddannelserne varer mindst 3-5 år.

Efter opnået autorisation kan psykologer gennemføre en eller to specialistuddannelser inden for 10 forskellige specialer i Dansk Psykologforening.

De 10 specialer er: Psykoterapi, Psykopatologi, Psykotraumatologi, Klinisk Neuropsykologi, Sundhedspsykologi, Gerontopsykologi, Arbejds- og Organisationspsykologi, Pædagogisk Psykologi, Klinisk børne- og ungepsykologi og Klinisk Neuropsykologi med børn og unge.

Supervisor

Uddannelsen varer mindst 2 år.

Efter opnået autorisation og godkendelse som specialist kan psykologer tage en overbygningsuddannelse som supervisor i Dansk Psykologforening.

Supervisoruddannelsen er en efteruddannelse inden for hvert af de ti specialer.

Specialist i psykoterapi

Uddannelsen varer mindst 2 år.

Efter opnået autorisation kan psykologer tage en specialistuddannelse i psykoterapi i Dansk Psykologforening.
Uddannelsen kvalitetssikrer erhvervelse af specialiserede kompetencer inden for udøvelse af psykoterapi.

Psykologer med opnået godkendelse som specialist i psykoterapi i Dansk Psykologforening kan også søge at blive godkendt i Dansk Psykiatrisk Selskab som specialist i psykoterapi.

Dansk Psykiatrisk Selskab er et fagligt selskab for læger inden for specialet psykiatri.

Supervisor i psykoterapi

Uddannelsen varer mindst 2 år.

Efter opnået autorisation og godkendelse som specialist i psykoterapi kan psykologer tage en supervisoruddannelse i psykoterapi i Dansk Psykologforening.

Psykologer med opnået godkendelse som supervisor i psykoterapi i Dansk Psykologforening kan også søge at blive godkendt i Dansk Psykiatrisk Selskab som supervisor i psykoterapi.

Dansk Psykiatrisk Selskab er et fagligt selskab for læger inden for specialet psykiatri.

Specialist i psykopatologi

Uddannelsen varer mindst 3-5 år.

Efter opnået autorisation kan psykologer tage en specialistuddannelse i psykopatologi i Dansk Psykologforening.

Psykopatologi har at gøre med beskrivelse og karakteristik af de symptomer, der kendetegner psykiske lidelser.

Uddannelsen kvalitetssikrer erhvervelse af specialiserede kompetencer inden for diagnostik, udredning, behandling og brug af diagnosesystemer (fx DSM/ICD) og kendskab til psykiske lidelser.

Supervisor i psykopatologi

Uddannelsen varer mindst 2 år.

Efter opnået autorisation og godkendelse som specialist i psykopatologi kan psykologer gennemføre en supervisoruddannelse i psykopatologi i Dansk Psykologforening.

Specialpsykolog i psykiatri

Specialpsykologuddannelsen er en fuldtidsstilling, der består af en introduktionsuddannelse og en hoveduddannelse, der sammenlagt varer 4 år.

Efter opnået autorisation kan psykologer tage en specialpsykologuddannelse.

Uddannelsen udbydes af Danske Regioner og er anerkendt som en kompetencegivende sundhedsfaglig videreuddannelse.

Uddannelsen kvalitetssikrer erhvervelse af specialiserede kompetencer inden for diagnostik, psykopatologisk udredning, samt psykologisk behandling og social intervention.

Erfaren psykolog i Silkeborg

Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller hvis du ønsker at høre mere om tilbuddene i klinikken.

Alt godt/ Søren