Hjem » Terapi » Find en psykolog i Silkeborg

Guide med 7 tips til at finde en psykolog i 8600 Silkeborg.

Find en psykolog i Silkeborg

Det kan være en proces – og nogle gange også en overvindelse – at tage en beslutning om at tale med en psykolog. Og når man har taget den beslutning og valgt at tale med en psykolog i Silkeborg kan der være andre grunde til, at det kan tage tid eller være svært at finde en psykolog. Ofte kan der være lang ventetid og det kan være svært at danne sig et overblik over de forskellige psykologers erfaring, godkendelsesniveau og kvalifikationer.

I det følgende har jeg prøvet på at lave en guide med anbefalinger til, hvordan du bedst og hurtigst muligt kan finde en psykolog ud fra dine ønsker og behov og ud fra, hvad du ønsker hjælp til.

Jeg håber på, at kan være en hjælp til at træffe det valg, der er bedst for dig. Alt godt/ Søren

1. Hvad ønsker jeg hjælp til, og hvad er mit mål med at tale med en psykolog?

Et godt sted at starte er at overveje, hvad du først og fremmest ønsker hjælp til, og hvad dit mål er for et terapeutisk forløb. Det kan nogle gange være svært at udvælge og konkretisere et fokus. Og nogle gange kan det være en del af selve problemstillingen, at det kan være svært at få et overblik og derfor svært at vide, hvor man skal starte. – Og bare rolig – din psykolog skal nok hjælpe dig med det senere.

Men på dette tidspunkt kan nogle foreløbige overvejelser være en hjælp til i første omgang at finde en psykolog. For har du konkretiseret, hvad du ønsker at få hjælp til, så kan du bruge det i den videre søgeproces. Hvis du fx ønsker hjælp til at behandle en depression, så kan det fx være en fordel at vælge en psykolog, der har særlige forudsætninger for at behandle en depression i form af erfaring og efteruddannelse. Det samme kan selvfølgelig siges om andre problemstillinger som stress, angst, OCD, lavt selvværd o.a. Det kan også være, du er mere interesseret i at få lavet udredning, og her vil det samme også gøre sig gældende.

Når du har gjort det konkret, hvad du ønsker hjælp til, og hvad dit mål er med at tale med en psykolog, bliver det nemmere for dig at vurdere, hvilken psykolog der har de bedste forudsætninger for at hjælpe dig.

Så råd nr. 1 er at prøve at konkretisere, hvad du ønsker hjælp til og hvad dit mål er med at tale med en psykolog.

2. Psykologens kvalifikationsniveau – der er stor forskel

Der er stor forskel på, hvilke kvalifikationer, psykologer har. Overordnet kan psykologer have følgende godkendelser:

 • Autorisation
 • Specialistuddannelser (en eller flere)
 • Supervisoruddannelser
 • Specialpsykologuddannelse

For at opnå disse godkendelser kræves det, at psykologen gennemgår uddannelser af 2-7 års varighed hver og består en række krav undervejs. På denne side har jeg uddybet dette. Du kan også læse mere her på en side fra Dansk Psykologforening om, hvad uddannelserne indebærer.

Man kan se de første tre uddannelser som trin:

 • Første trin er en autorisation, der tager minimum 2 år.
 • Andet trin er en specialistudannelse, psykologen kan tage bagefter og som tager 3-7 år.
 • Tredje trin er en supervisoruddannelse, psykologen kan tage efter en specialistuddannelser. der tager minimum 2 år.

Nogle psykologer har 2 specialistgodkendelser og 2 supervisorgodkendelser. Uddannelsen til specialpsykolog er en separat uddannelse under Danske Regioner, der kan tages i psykiatrien, og som varer 4 år.

Jeg vil anbefale at vælge en psykolog, der er specialist inden for det område, du ønsker hjælp til. For mange der søger en psykolog mhp. terapi vil det dreje sig om en psykolog, der er godkendt som specialist i psykoterapi. Hvis man leder efter en psykolog, der kan lave en udredning for, om man har en depression, bipolar lidelse, ADHD eller en anden psykisk lidelse vil jeg anbefale at søge efter en specialpsykolog i psykiatri, som er uddannet inden for dette område og som har erfaring med i udredning og diagnostik.

Så råd nr. 2 er at vælge en psykolog, der er godkendt specialist eller specialpsykolog inden for det område, du søger hjælp til.

3. Erfaringens betydning

Psykologer arbejder i dag inden for mange forskellige områder og kan have vidt forskellige erfaringer, lige som der er stor forskel på, hvor mange års erfaring som psykolog, den enkelte har. Nogle psykologer har erfaring fra børneområdet, andre har arbjedet med unge og voksne. Nogle psykologer arbejder inden for særlige felter som fx adoptionssager eller parterapi. Og nogle psykologer har kortere eller længere erfaring med psykologisk behandling og udredning af psykiske lidelser.

Erfaring spiller lige som uddannelsesmæssige kvalifikationer en stor rolle for den behandling, der tilbydes. Mange års erfaring i fx at behandle mennesker med en depression giver en stor viden og erfaring i at have mødt mange måder at have en depression på og forskellige måder at hjælpe forskellige mennesker på.

Så råd nr. 3 er at vælge en psykolog, der har en solid erfaring i at hjælpe med netop den type problemstilling eller form psykisk lidelse, du står med.

4. Afstand til psykologen, ventetid, økonomi, ONLINE terapi og gruppeterapi.

Dette punkt handler om praktiske forhold samt løsninger, der måske kan være interessante for dig, hvis det ikke er muligt at tale med de psykologer, du har som de første prioriteter.

Psykologer har det lige som de fleste mennesker med at samle sig i de store byer. Det gør, at der nødvendigvis ikke er en psykolog tæt på, hvor du bor. Måske er der ventetid til den, du først havde tænkt på og måske er dit alternativ psykolog, der har klinik i en helt anden by. Der kan desværre ofte være ventetid på behandling, særligt hvis man leder efter en psykolog, hvor man kan bruge en henvisning fra lægen.

Online terapi kan være et alternativ. Måske har en psykolog i en anden by de kvalifikationer og erfaringer, du foretrækker. Det kan være, at det gør, at du er villig til en længere transporttid – og ellers kan onlinesessioner måske være en del af den løsning, der giver mest mening for dig. Af og til kan der også være helt praktiske grunde til, at det er et godt alternativ at kunne tale sammen online hver gang eller en gang imellem – selv om psykologen ikke bor så langt væk. Det behøver ikke at være enten-eller. Nogle psyologer tilbyder, at man kan veksle mellem online og fremmøde konsultationer.

Der er stor forskel på at mødes med sin psykolog i en klinik og online, selv om effekten af online terapi har vist sig at kunne sammenlignes med anden terapi. På denne side har jeg skrevet lidt om forskelle, fordele og ulemper ved ONLINE og FREMMØDE terapi.

Gruppeterapi kan også være et alternativ – eller måske endda en førsteprioritet. Det er min erfaring, at nogle klienter i starten kan have et forbehold mod behandling i gruppe. Men gruppeterapi har mange fordele og har god effekt, måske fordi der er nogle helt særlige såkaldte terapeutiske faktorer i gruppeterapi sammenlignet med individuel terapi. Fx kan det have stor værdi at tale med mennesker, men kan spejle sig i og dele erfaringer med.

Gruppeterapi er samtidig væsentligt billigere per session og sessionerne er ofte dobbelt så lange eller længere. Ofte kan der være kortere ventetid til gruppeterapi, men længere ventetid til individuel behandling hos den samme psykolog. Dette kan fx gøre det muligt at træne brugen af psykologiske redskaber i praksis, hvor det ofte vil være en del af hjemmearbejdet i forbindelse med individuel terapi.At træne redskaber i sessionen kan igen gøre det muligt at dele erfaringer og få direkte feedback, hjælp og støtte.

Så råd nr 4 er at vælge psykolog ud fra, hvem du helst vil tale med og samtidig overveje onlinesessioner og gruppeterapi som mulige alternativer ved praktiske udfordringer.

5. Hvilken metode anvender psykologen?

Psykologer anvender mange forskellige typer af terapimetoder. Ofte skriver psykologen på sin hjemmeside, hvilken metode, vedkommende arbejder med.

Måske har du selv en præference, når det gælder metoden. det kan være, du kender til terapimetoder i forvejen og derfor foretrækker fx EMDR, ISTDP eller psykoanalytisk terapi.

Min erfaring er, at mange jeg taler med efterspørger redskaber, Redskaber forbindes ofte med kognitiv terapi.

Metoden betyder også noget på en anden måde. At en psykolog skriver, at vedkommende arbejder med kognitiv terapi betyder ikke, at vedkommende har mange års erfaring eller har taget en efteruddannelse i kognitiv terapi. For de fleste terapimetoder gælder det, at mange kan tage terapeutiske efteruddannelser af flere års varighed. Dette er uddannelser af en anden karakter end hvad jeg omtalte under punkt 2. Terapeutiske efteruddannelser indebærer længere undervisningsforløb og praktisk træning i den givne metode. Som oftest indgår der også supervision og evaluering af psykologens arbejde med metoden og en evaluering og vurdering af psykologens arbejde. Sagt på en anden måde er det samtidig en kvalitetssikring af det terapeutiske niveau, som også kommer klienterne til gode.

Der er lavet mange undersøgelser af forskellige metoders effekt over for forskellige psykologiske problemstillinger og psykiske lidelser. Men her er det meget vigtigt, at psykologen er grundigt trænet og uddannet i brugen af metoden.

Så råd nr. 5 er at overveje, om der er en terapimetode, du foretrækker.

6. Brug dette søgeredskab fra Dansk Psykologforening

Når du har gjort nogle overvejelser ift. ovenstående punkter kommer her et af mine bedste råd, som mange har været glade for i tidens løb. Prøv at gå ind på denne hjemmeside fra Dansk Psykologforening, der hedder ‘FIND EN PSYKOLOG’. Jeg vil foreslå at klikke på knappen ‘Flere søgekriterier’. Nu kan du vælge det, der betyder mest for dig ift.

 • Søgeradius – hvilke psykologer er der i mit lokalområde
 • Erfaring og fagområder
 • Ventetid
 • Specialistuddannelser
 • Supervisoruddannelser
 • Specialpsykologuddannelse

Du kan også vinge af i et felt, hvis du har en henvisning eller du kan vælge vinge af, hvis du ønsker svar inden for 12 timer. Vær opmærksom på, at ‘Ventetid’ ikke nødvendigvis er opdateret. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle privatpraktiserende psykologer har autorisation. Af en eller anden grund kan man ikke søge direkte på, at man ønsker en autoriseret psykolog.

Prøv nu at klikke på knappen ‘Søg’. Søgeresultatet viser derpå en liste over de psykologer, der opfylder dine søgekriterier. Derfra kan du klikke dig videre til psykologernes hjemmesider og læse mere. Hvis der ikke kommer psykologer frem i første omgang kan du vælge færre søgekriterier. Det kan også være, der kommer en lang liste frem, hvis du søger på en psykolog i Silkeborg. Her kan du prøve at indsnævre din søgning ved at lægge yderligere kriterier ind i din søgning. Når du har en liste på 2-3 psykologer, du er tilfreds med, vil jeg anbefale at gå videre til næste punkt.

Så råd nr. 6 er at bruge søgeværktøjet ‘Find en psykolog’ fra Dansk Psykologforening.

7. Kontakt psykologen

Nu vil jeg anbefale dig at kontakte den psykolog, der står øverst på din liste. Nogle har mulighed for at booke en tid direkte på hjemmesiden via online tidsbestilling. Andre har en kontaktformular, man kan bruge. De fleste har angivet et telefonnummer eller en mailadresse, man kan bruge.

Måske har du uddybende spørgsmål til psykologen, du gerne vil have svar på. Et spørgsmål om forventet ventetid vil ofte være relevant at stille. Hvis der er mulighed for online tidsbestilling, og du ønsker at få en tid med i hånden med det samme, kan dette også vælges,

Hvis ikke du får et svar inden for et par dage vil jeg anbefale at henvende dig til den næste psykolog på din liste.

Så råd nr. 7 er at kontakte den eller de psykologer, der står på din liste, eller bestil en tid direkte via online tidsbestilling.

Dermed er det slut på denne guide

Som opsummering er de 7 tips her:

 • Råd nr. 1: Prøv at konkretisere, hvad du ønsker hjælp til, og hvad dit mål er med at tale med en psykolog.
 • Råd nr. 2: Vælg en psykolog, der er godkendt specialist eller specialpsykolog inden for det område, du søger hjælp til.
 • Råd nr. 3: Vælg en psykolog, der har en solid erfaring i at hjælpe med netop den type problemstilling eller form psykisk lidelse, du står med.
 • Råd nr. 4: Vælg psykolog ud fra, hvem du helst vil tale med og overvej samtidig onlinesessioner og gruppeterapi som mulige alternativer ved praktiske udfordringer.
 • Råd nr. 5: Overveje om der er en terapimetode, du foretrækker.
 • Råd nr. 6: Brug søgeværktøjet ‘Find en psykolog’ fra Dansk Psykologforening.
 • Råd nr. 7: Kontakt den eller de psykologer, der står på din liste, eller bestil en tid direkte via online tidsbestilling.

Hvis du har feedback til, hvordan jeg kan gøre denne guide bedre og mere hjælpsom, så er du meget velkommen til at skrive til mig på soren.ingerslev@protonmail.com


Alt godt/ Søren

Kontaktoplysninger

Søren Ingerslev
Cand.psych.
Autoriseret psykolog
Specialpsykolog i psykiatri
Godkendt specialist og supervisor i psykoterapi
Godkendt specialist og supervisor i psykopatologi
Godkendt i Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab
Medlem af Dansk Psykologforening

Specialpsykologisk Konsultation
Vestergade 32, 8600 Silkeborg
soren.ingerslev@protonmail.com
www.specialpsykologiskkonsultation.dk
ONLINE tidsbestillingpsykolog.onlinebooq.dk
Mobil: 42 83 10 15

Headline med usynlig baggrund 32
Supervision Dansk Psykologforening

Gratis redskaber, videoer, modeller, artikler mm

Jeg vil gerne sige JA TAK til at modtage et gratis nyhedsbrev i min mailboks ca. 4 gange om årligt uden bindinger – inklusiv:

 • Gratis resurser
 • Gratis artikler
 • Tilbud
 • Rabatter
 • Nyheder
cropped Ikon webstedsidentitet Purple Eagle 8

Du er velkommen til at kontakte mig her:

Søren-Ingerslev-psykolog i Silkeborg