Hjem » Terapi

Kognitiv terapi i Silkeborg eller ONLINE

Jeg tilbyder kognitiv terapi i Silkeborg og ONLINE i form af ACT, der står for Acceptance and Commitment Therapy. ACT er en forskningsunderbygget terapimetode, der har vist sig at være effektiv mod en lang række psykologiske problemstillinger og tilstande. Det drejer sig blandt andet om angst, depression, stress, OCD, kroniske smertetilstande og helbredsangst. ACT er en ny form for kognitiv terapi/ kognitiv adfærdsterapi (også kaldet KAT). På denne side kan du finde gratis resurser fra ACT.

Mit afsæt for at tilbyde terapi og psykologisk behandling med ACT og kognitiv terapi i Silkeborg

Jeg har taget to efteruddannelser på hver 2 år i begge terapimetoder. Jeg er samtidig godkendt af både Dansk Psykologforening og af Dansk Psykiatrisk Selskab inden for specialet psykoterapi. Dette på både specialist og på supervisorniveau. Metoderne har jeg stor erfaring i at anvende. I menuen kan du læse mere om min baggrund.

Livssyn

ACT hviler på et livssyn, hvor lidelse og indre ubehag (‘uønskede indre oplevelser’) ses som et grundvilkår for alle mennesker. Uønskede indre oplevelser kan fx være tanker om ikke at være god nok eller oplevelser af skam, angst eller ensomhed. Det kan også være erindringer eller ubehagelige fysiske fornemmelser i kroppen. Fordi disse oplevelser er ubehagelige og uønskede prøver vi ofte at ‘løse problemet’ gennem undgåelse eller kontrol. Disse undgåelses- eller kontrolforsøg kan foregå enten gennem indre eller ydre handlinger. Indre handlinger kan fx være forsøg på at lade være med at tænke på bestemte ting eller at mærke bestemte følelser. Ydre handlinger kan fx være at undgå bestemte situationer, at påtage sig en rolle eller at bruge alkohol.

Kontrol – en del af problemet?

Problemløsning virker godt i den ydre verden. -Hvis problemet er, at det er koldt, kan jeg skrue op for varmen eller tage en ekstra trøje på. Men hvordan virker problemløsning i den indre verden?.. -Et forsøg på at undgå en følelse af tristhed kan måske virke for en tid. Men før eller siden har følelserne eller tankerne det med at vende tilbage. Lad os lave en lille øvelse: ‘- Prøv at lade være med at tænke på en grøn isbjørn’.. -Lykkedes det?.. -I hvor lang tid?.. -Er du nu mere eller mindre optaget af grønne isbjørne end før øvelsen?.. Et fokus på at undgå indre ubehag kan paradoksalt føre til, at ubehaget bliver mere fremtrædende. Lidt som med den grønne isbjørn. Således kan vores ‘kontroldagsorden’ – vores kamp med at løse indre problemer gennem kontrol og undgåelse – paradoksalt nok blive til en del af problemet.

At give slip på kampen

I ACT terapi ligger der en invitation til at give slip på kampen og til at lære nye færdigheder og redskaber samt at træne brugen af disse i praksis. Specialpsykologisk Konsultation tilbyder behandling med kognitiv terapi og ACT både som FREMMØDE terapi i klinikken, og ONLINE terapi, hvor du kan tale med mig hjemmefra. Det kan fx være i form af individuel terapi, gruppeterapi og i form af træning i dagligdagen. Det drejer sig blandt andet om at øve sig i at give plads til (Accept) uønskede indre oplevelser. – Og til at engagere dig (Commitment) i konkrete handlinger, der på et dybere plan forbinder dig med dine værdier. Der indgår også redskaber, du kan bruge til at møde indre ubehag på en ny måde med en større fleksibilitet i en højere sags tjeneste: At skabe et liv gennem bevidste og målrettede handlinger, der bygger på de værdier, du vælger

Du kan finde gratis ACT resurser i menuen, herunder videoer og metaforer, ACT modeller, handouts og litteraturanbefalinger.

Vedr. gruppeterapi:
Kontakt mig gerne, hvis du er interesseret i at deltage et pakkeforløb med gruppeterapi. Dette til en væsentlig lavere pris per konsultation sammenlignet med en individuel konsultation. Samtidig kan du også få tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”. Læs mere under ‘Tilskud‘. Du kan også læse mere om mine erfaringer og længerevarende uddannelser og godkendelser inden for gruppeterapi her.
Videoer kognitiv terapi og ACT
Gratis ACT resurser og inspiration
kan findes i menuen

Du kan få tilskud både til ACT og kognitiv terapi i Silkeborg og ONLINE

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til både ONLINE og FREMMØDE konsultationer. Uanset hvad henvendelsesårsagen er, kan der ofte være mulighed for at få et væsentligt tilskud. Det gælder både FREMMØDE og ONLINE terapi. Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark” kan der ofte opnås tilskud på 300,- eller 450,- per session eller op til 900,- for en dobbeltsession. Jeg hjælper dig selvfølgelig gerne med en direkte elektronisk indberetning til Sygeforsikringen ”danmark. Du kan læse mere her om muligheder for tilskud ved at trykke på knappen oven for.

Læs mere her om forskelle mellem FREMMØDE forløb med ACT og kognitiv terapi i Silkeborg eller ONLINE.

Jeg tilbyder kognitiv terapi i Silkeborg og ONLINE til voksne (18+):

Måske er du havnet i en livssituation, der har rystet dig eller vendt op og ned på din tilværelse. Eller måske har du længe gået med svære tanker og følelser, der er kommet til at styre, hvordan du lever dit liv. En fysisk eller psykisk lidelse hos én selv eller ens nærmeste kan gøre det svært at vide og vælge, hvad man skal gøre.

På denne side kan du se eksempler på, hvad jeg tilbyder hjælp til. Du kan læse mere i menuen om min erfaring, godkendelser, tilgang og om ACT.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere om udredning, gruppeterapi eller undervisning er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig. Alt godt/ Søren.

Dansk Psykologforening

Læs mere i menuen om klinikkens andre ydelser i menuen, herunder supervision

Tilbage til forsiden

Søren-Ingerslev-Kognitiv terapi i Silkeborg