Hjem » Hjælp til » Stress

Udredning og behandling af stress i Silkeborg ved aut. psykolog, specialist og specialpsykolog

Få hjælp ved stress af erfaren psykolog i Silkeborg på højeste godkendelsesniveau.

Hvad er stress?

Stress er et voksende problem i Danmark. Iflg. Psykiatrifonden fører stress til 1½ million ekstra fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser og 500.000 kontakter til egen læge og 1.400 danskere dør hvert år af stress. Stress kan være en særdeles ubehagelig og langvarig tilstand og behandlet føre til andre psykiske og fysiske lidelser. Længerevarende stress kan eksempelvis føre til depression, blodpropper og hjerte-kar-sygdomme. Kroniske sygdomme som allergi, astma, psoriasis og diabetes kan forværres ved stress.

Der er således mange grunde til, at det er vigtigt at forebygge, udrede og behandle stresstilstande.

Stressreaktioner og stresssymptomer

Kortvarig stress er en ikke en sygdom. Kortvarig stress opstår akut og kan hjælpe os til at handle aktivt og håndtere en presset situation. Når den akutte belastning er overstået har man det, som man plejer. Ved langvarig stress sker dette ikke, dvs at symptomerne varer ved, selv om belastningen eller den udløsende faktor ikke længere er til stede.

Det kan være forskelligt, hvilke stresssymptomer den enkelte får, men ofte kan det dreje sig om nogle af følgende:

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Svedeture
 • Tendens til at græde eller være mere følelsesmæssigt påvirkelig
 • Nedsat immunforsvar og hyppige infektioner
 • Svimmelhed
 • Træthed og søvnproblemer
 • Kognitive vanskeligheder som fx koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Anspændthed
 • Utålmodighed
 • Angst
 • Mere påvirkelig af støj

Stressmodel

Det er vigtigt at skelne mellem stressfaktorer og stressreaktioner. Stressfaktorer er det, der udløser stress, mens stressreaktionerne er egne reaktioner og symptomer. I den mest udbredte model ses stress som et resultat af, at kravene til een overstiger ens muligheder for kontrol, dvs:

KRAV > KONTROL => STRESS

I det følgende tages afsæt i en jobmæssig sammenhæng, selv om stressreaktioner selvfølgelig også kan opstå pba. af stressfaktorer i privatlivet.

Arbejdsrelateret stress

Stressfaktorer i arbejdslivet fx være:

 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Høje og uoverskuelige krav
 • Skifteholdsarbejde og arbejde på forskudte arbejdstider
 • Uklare mål og krav
 • Jobusikkerhed
 • Konflikter i arbejdet
 • Utydelig, inkompetent eller grænseoverskridende ledelse
 • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
 • Manglende værdsættelse og anerkendelse
 • Manglende udviklingsmuligheder
 • Psykologisk tryghed

Udredning af stress ved erfaren psykolog i Silkeborg

Få hjælp til forskellige typer af stress i Silkeborg af autoriseret psykolog med specialistgodkendelse

Tilpasningsreaktioner

Tilpasningsreaktioner kan opstå på baggrund af en svær eller langvarig psykisk eller social belastning. Ofte ses der depressive, emotionelle, adfærdsmæssige eller angstprægede symptomer samt anspændthed, ulyst og oplevelsen af tab af selvkontrol. Det er her vigtigt ikke at forveksle tilstanden med en depression, angstlidelser, funktionel lidelse, misbrugsproblemer, personlighedsforstyrrelse eller somatisk sygdom. Stress i form af tilpasningsreaktioner og belastningsreaktioner udløst af voldsomme episoder som fx ulykker, trusler, ydmygelser, grove irettesættelser, uønskede seksuelle tilnærmelser, uønsket forflytning eller opsigelser. PTSD og akutte krisereaktioner hører ikke til her – se under PTSD og krisetilstande.

Ubalance mellem krav og kontrolmuligheder gennem længere tid

Denne typer stresstilstande kan handle om, at kravene til een – ssom i modellen – ganske enkelt overstiger ens evne til at håndtere disse. det kan handle om urealistisk mange krav eller karakteren af kravene – fx at man ikke er trænet i de opgaver, man bliver bedt om at løse eller at opgaverne simpelt hen ikke lader sig løse. Der kan være forskellig baggrund for, at sådanne tilstande udvikler sig, og ofte er det en kombination af flere udefra og indefra kommende forhold: Det kan være tale om dårlig eller decideret inkompetent ledelse, uhensigtsmæssig eller manglende planlægning og prioritering samt egne forventninger og krav til sig selv. Ofte kan sådanne tilstande udvikle sig i forbindelse med ledelsesmæssige forhold, organisatoriske ændringer og projekter med deadlines.

Konflikter

Det er særdeles stressende og følelsesmæssigt belastende for de fleste mennesker at befinde sig i uløste konflikter gennem længere tid. Her er det primære ikke de arbejdsmæssige opgaver, men samarbejdet eller mangel på og det som det skal udvikle sig til i form af chikane, mobning og åbne opgør. Er der oven i købet tale om, at ledelsen ikke adresserer problemerne eller måske endda deltager i chikane kan det udvikle sig til et sygdomsfremkaldende arbejdsmiljø.

Omsorgstræthed og udbrændthed

Omsorgstræthed og udbrændthed ser særligt ser ud til at ramme medarbejdere inden for sundhedsvæsenet, skole- og uddannelsessytemet, politi eller personer, der arbejder med rådgivning

Få hjælp til udredning eller behandling af stress af erfaren psykolog i Silkeborg

Jeg har både i psykiatrien, i privat praksis og på et privathospital hjulpet mange mennesker med stress i forløb af kortere eller længere varighed. I Silkeborg tilbyder jeg udredning, terapi og psykologisk behandling af stress.

Nogle af de problematikker, der ofte kan fylde er tankemylder, bekymringer, søvnvanskeligheder og såkaldte kognitive vanskeligheder som fx nedsat evne til overblik, koncentration og hukommelse og en udpræget træthed. Også andre symptomer som lydsensibilitet, tristhed og manglende oplevelse af at slå til har jeg ofte oplevet kan være særdeles generende.

Oven i de krav, der kan spille en rolle for at man har fået stress kommer alle de nye krav, man skal forholde sig til som sygemeldt, herunder sygefraværssamtaler, jobcenter, lægeerklæringer og økonomiske spørgsmål. Det giver ikke nødvendigvis de bedste betingelser for at komme sig. Har man en empatisk og forstående ledelse kan det være en beskyttende faktor, men hvis ikke det er tilfældet, kan det være en del af vedligeholdende eller forværrende problematik.

Jeg har stor erfaring i at hjælpe med at rådgive ift. rent praktiske spørgsmål angående samarbejdepartnere som egen læge, fagforening, jobcentre. Jeg har også stor erfaring i udredning af stress og følgetilstande og kan hjælpe med en udredning og dokumentation i form af skriftlige udtalelser og erklaringer, hvis du ønsker det.

Og endelig har jeg en lang erfaring i terapeutisk behandling af stresslidelser og mange måder at hjælpe på i form af terapi og psykologisk behandling

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller booke en tid direkte via den grønne knap øverst.

Skriv en besked til psykolog i Silkeborg og få hjælp til stress

Alt godt/ Søren

Stress tankemylder og bekymringer. Stress psykolog Silkeborg.
Stress og work-life balance. Stress psykolog Silkeborg.
Arbejdsrelateret stress. Stress psykolog Silkeborg.
Søren Ingerslev Udredning og behanding af stress