Hjem » Hjælp til » OCD

Udredning og behandling af OCD i Silkeborg ved aut. psykolog, specialist og specialpsykolog

Få hjælp i Silkeborg af erfaren psykolog til udredning og behandling af OCD.

Hvad er OCD?

OCD er en engelsk forkortelse for Obsessive and Compulsive Disorder. Obsessioner er tvangstanker og kompulsioner er tvangshandlinger

Tvangstanker kan dog både være tanker, følelser, ideer eller fornemmelser, der er: uønskede, påtrængende,
gentagne og uimodståelige. Da oplevelserne kan være forbundet med stort ubehag, er der ved OCD ofte mange forsøg på at dæmpe angsten gennem tvangshandlinger.

Tvangshandlinger er handlinger, som man inde fra kan opleve sig tvunget til, men som objektivt set kan være unødvendige, overdrevne og ineffektive. Tvangshandlinger kan kortvarigt mindske følelsen af ubehag og angst, men tankerne har det med at komme tilbage igen og medfører derfor igen tvangshandlinger.

OCD er en forstyrrelse, der kan indebærer stor lidelse for een selv og gå ud over ens evne til at fungere på arbejde og i hverdagen og gå ud over relationer til ens nærmeste. Tvangstankerne kan indvendigt fylde meget og tage fokus væk fra det, man egentlig gerne vil engagere sig i. Og tvangshandlingerne kan ofte fylde meget tidsmæssigt.

Eksempler på tvangstanker kan være:

  • ‘Hvis ikke jeg gør ordentligt rent, vil mine børn blive syge og dø’
  • ‘Hvis ikke jeg tjekker at døren er låst igen og igen, vil jeg blive udsat for indbrud’
  • ‘Hvis ikke jeg siger min remse i hovedet vil mine forældre i trafikken’
  • ‘Jeg er nødt til at få mit tøj til at ligge lige’
  • Hvis ikke jeg spritter mine hænder og mit tøj af, vil jeg dø af corona.

Nogle tvnagstanker kan indebære en form for magisk tænkning, som illustreret i eksemplet med at en remse skulle kunne forhindre en trafikulykke’.

Andre gange kan man se tvangstanker på et kontinuum med andre tanker, der kan være rationelle. Fx kan der være gode grunde til at spritte af, og det understøttes også af udmeldinger fra myndigheder. Problemet kan dog være det overdrevne element, ubehaget, den måde man kan opleve sig styret på og den måde det på forskellige åder går ud over ens evne til at fungere i hverdagen.

Udredning for OCD

Udredning er en specialistopgave, der forudsætter stor erfaring med OCD og med diagnostisk udredning inden for psykiatri.

OCD kan have visse fællestræk med andre lidelser, som det er vigtigt at udelukke.

Der kan fx være visse fællestræk med vrangforestillinger (et psykotisk symptom), dvs urigtige overbevisninger. Eksemplet: ‘Hvis ikke jeg siger min remse i hovedet vil mine forældre i trafikken’ kan illustrere dette. En person, der har OCD vil dog typisk vide, at det ikke forholder sig sådan i virkeligheden, hvor der ved en vrangforestilling er en urokkelig overbevisning om, at det passer. Ved OCD er der tale om en ide og ikke en fast overbevisning, men indholdet i selve tanken kan i princippet være det samme. Det paradoksale ved OCD er, at selv om man ved, at tanken er overdreven eller urealistik, så kan man ikke frigøre sig fra den og den kan være meget påtrængende og bringe een i tvivl.

OCD er diagnostisk klassificeret sammen med andre angstlidelser, som fx socialfobi, pankangst og generaliseret angst. Det skyldes at der er mange fællestræk, særligt vedr. fysiske angstsymptomer og dermed forbundne handlinger, der har til formål at mindske angst.

OCD symptomer kan også som et led i andre tilstande som fx depression. Tvangstanker og tvangshandlinger indgår ikke i de diagnostiske kriterier for depression, men kan hos nogle være en del af det depressive symptombillede. Det kan føre til fejldiagnoser, hvis ikke man er opmærksom på denne mulighed.

Et andet forhold, det er vigtigt at være opmærksom på, er at der er forskellige former for OCD. Fx kan man have tvangstanker uden tvangshandlinger og omvendt.

Hvis du har spørgsmål ang. udredning er du velkommen til at kontakte mig. Jeg tilbyder i klinikken i Silkeborg udredning for OCD og andre tilstande.

Behandling for OCD

Psykologisk behandling i form af kognitiv terapi er førstevalg ved OCD.

Det betyder at det er vigtigt at tale med en psykolog, der er specialist i kognitiv terapi og OCD, hvis man søger behandling. Medicinsk behandling kan også være en mulighed, hvis terapien ikke alene er tilstrækkelig.

Kognitiv terapeutisk behandling af OCD i Silkeborg ved psykolog

Jeg tilbyder som psykolog med stor erfaring med OCD og angstlidelser behandling i Silkeborg med kognitiv terapi i form af ACT. ACT er en ny form for kognitiv terapi, der også medindrager personlige værdier, værdibaserede handlinger, træning af mindfulness og acceptbaserede færdigheder som alternativer til handlinger, styret af forsøg på kontrol og undgåelse af indre ubehag.

Der indgår en invitation til at øve sig i åbenhed over for tanker og følelser snarere end at bekæmpe eller undgå dem. Der vil også være en træning i at vende opmærksomheden tilbage til nuet og acceptere tanker og følelser uden vurdering og i at foretage vigtige skridt og handlinger, selv om der kan være trang og ideer til stede, der er forbundet med OCD. Se evt denne ACT video, der gennem en metafor, viser nye muligheder for at træde ud af kampen med tvangstanker (The Struggle Switch). Du kan også læse mere om ACT tilgangen her.


pexels black ice 1314536
pexels cottonbro studio 6764092
pexels karolina grabowska 4239113
Søren Ingerslev Udredning og behandling af OCD Silkeborg