Hjem » Hjælp til » Depression

Depression Silkeborg – Få hjælp fra en specialist

Få hjælp til udredning eller psykologisk behandling af depression i Silkeborg af autoriseret psykolog og godkendt specialist med 20 års erfaring i depressionsbehandling psykiatrien, privathospital og privat praksis.

Behandling og udredning af depression tilbydes i Silkeborg af erfaren psykolog.

Få hjælp af en specialist i behandling af depression i Silkeborg.

Depression opleves som oftest som en meget pinefuld tilstand at være i. Mange kan opleve håbløshed, skam og selvbebrejdelser og tab af energi som en del af tilstanden. Dette kan udgøre en udfordring til at opsøge hjælp.

Men der ER hjælp at få. Depression er en tilstand med gode psykologiske, medicinske og andre behandlingsmuligheder.

Jeg har arbejdet i psykiatrien og på et privathospital i 20 år og har været tilknyttet behandlingsteams både på sengeafsnit og i ambulant regi. Her har jeg har udredt og behandlet mange mennesker, der har haft forskellige depressive tilstande. Jeg har haft mange individuelle og gruppeterapiforløb med fokus på behandling af depression. Jeg har også haft undervisningsgrupper (psykoedukation), der har handlet om at formidle viden om depression, og hvordan man forebygger og behandler depression.

Neden for kan du læse mere om, hvad depression er og hvordan sygdommen kan behandles.

Hvad er depression?

Depression er faktisk ikke kun een ting. Depression findes i flere former og med forskellige sværhedsgrader. Der er tre kernesymptomer og 7 såkaldte ledsagesymptomer ved depression. Det er vigtigt at sige, at symptomerne har en faglig teknisk betydning. At være nedtrykt i vores dagligdags brug af ordet er således ikke det samme som at ‘nedtrykthed’ er til stede som et depressivt symptom. Her skal det en klinisk vurdering til. Ud over nedenstående liste er der også andre krav, der skal være opfyldt, før diagnosen kan stilles, herunder vedr. hvor lang tid, man har haft det sådan. Det er også vigtigt at vurdere, om der i virkeligheden er tale om en anden tilstand, der kan ligne depression, som fx sorg.

Nedenstående liste er ikke nedbetydende med, hvad det vil sige at have en depression. Det er vigtigt at sige, at der i forbindelse med depression ofte kan være andre symptomer til stede som fx skam og social isolation, der ikke er med i de diagnostiske kriterier.

Listen er altså primært et værktøj for en kliniker i en diagnostisk sammenhæng.

Kernesymptomer

 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst eller interesse
 • Nedsat energi eller øget trætbarhed

Ledsagesymptomer

 • Nedsat selvtillid eller selvfølelse
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Tanker om død eller selvmord
 • Tænke- eller koncentrationsbesvær
 • Agitation eller hæmning
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetit- og vægtændring

Grader og former for depression

For at en kliniker med specialviden og erfaring med psykiatri og diagnostik må stille diagnosen depression, skal der som minimum være to kernesymptomer til stede og 2 ledsagesymptomer til stede. Man taler om depression i forskellige sværhedsgrader:

 • Let depression
 • Moderat depression
 • Svær depression
 • Svær depression med psykotiske symptomer

Igen er det vigtigt at fremhæve, at der her er taler om fagtekniske udtryk. Der er intet som helst ‘let’ ved en let depression.

Der findes forskellige typer af depression, herunder

 • Depressiv enkeltepsiode
 • Periodisk/ tilbagevendende depression
 • Vinterdepression eller seasonal affective disorder (SAD)
 • Depression som led i en bipolar lidelse (bipolar depression)

Udredning af depression ved specialpsykolog i Silkeborg

Udredning foregår oftest ved egen læge. Nogle gange kan der dog være tale om en mere kompliceret tilstand eller langvarig tilstand, der har vist sig svær at behandle. Her kan det være vigtigt at inddrage en specialist, som fx en specialpsykolog i psykiatri eller en speciallæge i psykiatri eller at henvise til psykiatrien. Specialister kan bidrage med specialviden ift. at diagnosticere og behandle depression.

Udfordringer ifm. diagnostik af depression

Når man kigger på de diagnostiske kriterier oven for, så indeholder beskrivelserne ord, vi også bruger i almindelig talesprog, fx nedtrykthed, nedsat selvtillid og skyldfølelse. Det kan medføre en risiko for at drage sine egne konklusioner og under- eller overdiagnosticere sig selv. Men også praktiserende læger kan have svært ved at diagnosticere depression. Undersøgelser viser, at under halvdelen får stillet den rigtige diagnose, når de går til lægen.

Udredning og behandling af depression i Silkeborg ved erfaren autoriseret psykolog

Diagnosticering af depression kræver en grundig klinisk vurdering for at udelukke, at tilstanden ikke skyldes anden fysisk eller psykisk lidelse. Før en udredning hos mig vil det derfor være vigtigt, at du har talt med din egen læge for at udelukke, at det der kunne ligne en depression ikke skyldes rent fysiske årsagen.

Depression kan også ligne andre psykiske lidelser på nogle områder. Det er derfor vigtigt at foretage en vurdering af, at det, der kunne være depression fx ikke er en stresstilstand, dystymi, sorg eller bipolar lidelse.

Endelig kan der være flere samtidige lidelser eller forstyrrelser til stede samtidig. Fx kan man både have en depression og ADHD. Ubehandlet ADHD kan give en øget sårbarhed for at udvikle depression, og det er derfor vigtigt foretage en grundig, samlet vurdering for at få den rette behandling.

I klinikken i Silkeborg er det muligt at få foretaget en grundig psykiatrisk udredning, herunder vurdering ang. mulig depression, og du kan også bestille en specialpsykologisk erklæring, som du kan få med hjem.

Retningslinjer på nationalt og internationalt plan for behandling af depression skelner mellem lettere og sværere grader af depression.

Ved lettere depressive symptomer anbefales som regel psykologisk behandling som førstevalg. Det anerkendte engelske institution NICE (National Institute for Health and Care Excellence) skriver blandt andet, at antidepressiv medicin ikke rutinemæssigt skal anbefales som førstevalg med mindre personen selv foretrækker det. Ved sværere depressive symptomer vil medicin ofte være en anbefaling. NICE anbefaler også, at terapeuter har terapi-specifik træning og kompetence. Det giver god mening, at terapeuter skal være grundigt uddannede og trænede i den metode, de anvender.

Behandling af depression ved psykolog i Silkeborg

I Specialpsykologisk Konsultation tilbyder jeg udredning, terapi og psykologisk behandling af depression. Jeg anvender metoden ACT, der er en forkortelse for Acceptance and Commitment Therapy. ACT er en kognitiv terapiform, der har vist sig at have god effekt mod en lang række psykologiske problemer og psykiske lidelser. Det er også den terapiform, jeg selv har oplevet de bedste resultater med. Jeg har taget to to-årige metodeuddannelser i både klassisk kognitiv terapi og i ACT og har anvendt disse metoder gennem mange år med gode erfaringer.

I klinikken i Silkeborg kan du starte direkte i behandling for depression.

Hvis du har fået foretaget en diagnotisk udredning i klinikken, kan denne også anvendes til at målrette behandlingen mod de problemstillinger, der har vist sig i løbet af udredningen.

Andre metoder

Gruppeterapi og gruppeundervisning om depression (psykoedukation) er også virksomme metoder.

Antidepressiv medicin vil ofte være en del af behandlingen ved svære depressioner

Lysterapi gavner også mange.

Hvis du er i tvivl om, hvilken plan der er den bedste for dig, er du selvfølgelig velkommen til at ringe eller skrive til mig

Søren-Ingerslev-Psykolog-Silkeborg behandling og udredning af depression i Silkeborg