Hjem » Gratis ACT » Introduktion til ACT terapi

Er du villig til at tage nye skridt i retning af større mening i dit liv – på trods af at der på vejen kan dukke indre ubehag op?

KAMPEN som problemet  – når man fanges i en ‘kontroldagsorden’ i forhold til egne oplevelser og følelser:
 
Kender du det, at jo mere…

.. dine handlinger drejer sig om at komme af med indre ubehag, jo længere væk kommer du fra det, der virkelig betyder noget for dig i livet?
..du kæmper for at undgå ubehagelige tanker og følelser- jo mere kommer det til at fylde?
..du prøver at tænke noget igennem, jo mere kører du nogle gange fast?
..du er ‘oppe i hovedet’, jo mindre opmærksom er du på de muligheder, der er omkring dig i dag?

Men hvad så med min angst? – Og mine negative tanker? – Og hvad med mine symptomer?

I ACT er fokus ikke på at forsøge at kontrollere det indre ubehag, der ikke lader sig kontrollere

Du vil i et forløb lære forskellige redskaber og færdigheder, du kan bruge til at forholde dig til det indre ubehag på nye måder, samtidig med at du går i retning af det, der er vigtigt i dit liv.

ACT tilgangen er optaget af, hvilke handlinger der fungerer eller ikke fungerer for dig i lyset af, hvad du gerne vil stå for og hvad du ønsker, at dit liv skal handle om.

I forløbet vil du få mulighed for at øve dig i psykologisk og adfærdsmæssig fleksibilitet og i at give slip på KAMPEN med det indre ubehag- samtidig med at du med konkrete, aktive og værdibaserede handlinger bevæger dig i retning af det, der virkelig betyder noget i dit liv.

Du vil få mulighed for at træne dig i at bruge disse redskaber og færdigheder i praksis

Der kan i et forløb blandt andet indgå forskellige øvelser, som for eksempel mindfulness-øvelser og opmærksomheds-øvelser og der kan indgå hjemmearbejde.

·         ACT er en forkortelse for ‘Acceptance and Commitment Therapy’
·         ACT er en nyudvikling af kognitiv terapi – også kaldet kognitiv adfærdsterapi eller KAT
·         ACT er en forskningsbaseret og evidensunderstøttet terapimetode, der har vist sig at være hjælpsom til lang række psykologiske problemstillinger og psykiske lidelser