Hjem » Gratis ACT

Vestergade 32 Silkeborg

ACT psykolog i Silkeborg

Velkommen til disse sider, hvor jeg lægger gratis ACT materiale ud som supplement til mit arbejde som ACT psykolog i Silkeborg.

Indholdet og siderne udbygges løbende med henblik på at kunne tilbyde alle interesserede, klienter, pårørende, supervisander, kollegaer og kursusdeltagere en udvidelse af ACT perspektivet samt en større gavn og effekt af klinikkens tilbud.

Jeg håber, at indholdet på siderne kan vække nysgerrighed, inspiration og interesse hos dig. Meld gerne tilbage til mig, hvis du har ønsker til materiale på hjemmesiden.

Alt godt/ Søren

Modeller og centrale processer fra ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT er en kognitiv terapiform, der handler om psykologisk og adfærdsmæssig fleksibilitet

Neden for vil jeg beskrive forskellige ACT modeller. Modellerne er udtryk for samme principper og samme grundlæggende kerneprocesser i ACT.

I det følgende vil jeg beskrive de 6 kerneprocesser og derefter forskellige ACT modeller, der på hver sin måde indrammer disse processer

De 6 kerneprocesser i ACT:

De 6 processer udgør forskellige aspekter af fleksibitet. I en ACT sammenhæng handler det om at få alle i spil, da de hænger tæt sammen og først kommer til deres ret, når de spiller sammen. Lidt ligesom forskellige instrumenter i et orkester. Men lad os prøve at se på processerne hver for sig først.

 • Accept
 • Defusion
 • Kontakt med nuet
 • Selvet som kontekst
 • Værdier
 • Engageret handling

Accept

Accept er en del af selve navnet på terapimetoden ‘Acceptance and Commitment Therapy’.

Man kan nogle gange møde den udlægning afACT, at man bare skal acceptere sin smerte. Dette kan ikke være mere forkert!

Accept i ACT handler hverken om at resignere, give op eller at acceptere tingenes tilstand. Accept handler om at øve sig i at give plads til et indre ubehag SAMTIDIG med, at man aktivt tager handling (engageret handling) på det, der betyder noget (værdier). Et eksempel kan være at øve sig i at give plads til nervøsitet eller tanker om at ‘andre synes jeg er kedelig’, hvis man har en værdi om at socialt samvær er vigtigt SAMTIDIG med at jeg aktivt opsøger kontakt med andre.

Defusion

Defusion er et udtryk, der kommer fra metallernes verden. Når to stykker metal er fusionerede, hænger de næsten uløseligt sammen. På samme måde med vores indvendige verden. Hvis jeg fx er fusioneret eller identificeret 100% med en tanke om, at ‘jeg møder aldrig en kæreste’, så vil mine handlinger kunne blive ufleksible og komme under styring af den tanke. Det kan føre til handlinger som at holde sig tilbage, passivitet og andre former for undgåelse.

Defusion handler om at øve sig i at adskille og frigøre sig fra tankernes bogstavelige indhold som et led i mere brugbare, aktive handlinger (engageret handling) i retning af det, der betyder noget (værdier).

Kontakt med nuet

Vores tanker kan ofte handle om fortiden eller fremtiden. Det kan ofte være brugbart, hvis man skal planlægge aftensmaden eller en ferie. Men nogle gange er det mindre brugbart, fx ved fortrydelser eller bekymringer.

Her kan det at øve sig i at genskabe et nærvær med ens samlede oplevelse og det, der sker lige nu omkring een, være en måde at opnå en større fleksibilitet og en del af at handle på en mere aktiv og værdibaseret måde (værdier, engageret handling).

Selvet som kontekst

En tanke eller en følelse kan nogle gange ‘fylde det hele’. Det samme kan en historie om een selv, som fx ‘jeg ender altid med at blive forladt’. Hvis jeg identificerer mig med den historie som en bogstavelig sandhed, vil mine handlinger ofte afspejle dette. Jeg vil måske helt undgå at bringe mig i en situation, hvor jeg kan risikere at blive forladt. Men hvad hvis jeg alligevel har en længsel efter kærlighed, familie, venskab?

Selvet som kontekst handler om, at du er mere, end hvad du oplever lige nu. Det handler om at øve sig i at iagttage tanker for hvad de er (en oplevelse ved siden af andre oplevelser) og ikke for, hvad den giver sig ud for at være (en bogstavelig sandhed).

Værdier

Hvad vil du gerne stå for som person? Hvem er vigtige mennesker i dit liv? Hvad er vigtigt i dit liv? En afklaring og et valg af, hvad der er vigtigt, kan give en fornemmelse af en retning, der betyder noget. Og gøre det mere klart, hvornår jeg handler på en brugbar, værdibaseret måde og hvornår mine handlinger mere er udtryk for undgåelse.

Hvordan finder man så ud af, hvilke værdier der betyder noget? – Her tror jeg, der er forskellige veje at gå. For nogle kan en overordnet refleksion være en vej (oppe fra og ned). For andre kan det være en praktisk afprøvning og en mærken efter: I hvilke situationer kan jeg simpelt hen mærke, at her mærker jeg, at det er vigtigt, det jeg gør. Her giver mine handlinger mig en oplevelse af mening (nede fra og op).

Engageret handling

Oven for skrev jeg, at alle 6 processer har hver deres betydning i et samlet hele. Men der er alligevel noget ved denne proces, der er afgørende for, at få omsat de andre processer til nye, aktive handlinger. En afklaring af ens værdier kan måske være brugbar på et mentalt plan, men kan du omsætte dine værdier til ‘committede’/ engagerede handlinger også i den ydre verden, så vil der ske noget nyt.

Her handler det om at øve sig i at få flere og flere – små og store – vigtige handlinger ind i ens liv. ACT er en kognitiv adfærdsterapi. Det viser sig ikke mindst i at engagerede handlinger har en central plads – også i selve navnet på terapimetoden: Acceptance and Commitment Therapy.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil vide mere om ACT?

ACT er efterhånden en veletableret, forskningsunderbygget terapiretning inden for kognitiv terapi. Der findes mange gode hjemmesider og bøger om ACT.

På denne side vil jeg løbende lægge mere materiale ud. I menuen kan du finde andre ACT resurser, herunder videoer, ACT modeller, litteraturanbefalinger og handouts. På siderne, der handler om terapi, FREMMØDE terapi og ONLINE terapi kan du også læse mere.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig eller booke en tid, hvis du har lyst at prøve tilgangen i form af et terpiforløb.

Alt godt/ Søren

ACT psykolog i Silkeborg

Læs mere om klinikkens tilbud: TerapiFremmøde terapi

Tilbage til forsiden

Det gratis indhold udbygges løbende med henblik på at kunne tilbyde alle interesserede, klienter, pårørende, supervisander, kollegaer og kursusdeltagere en udvidelse af ACT perspektivet samt en større gavn og effekt af klinikkens tilbud.
Følg også Specialpsykologisk Konsultation på facebook
Her kan du finde flere gratis resurser fra kognitiv terapi og ACT i form af:

Introduktion til ACT terapi
ACT videoer & metaforer
ACT modeller
ACT litteratur
ACT Handouts

Nyhedsbrev – Ja tak

Jeg vil gerne sige JA TAK til at modtage et gratis nyhedsbrev i min mailboks ca. 4 gange om årligt uden bindinger – inklusiv:

 • Gratis resurser
 • Gratis artikler
 • Tilbud
 • Rabatter
 • Nyheder
Søren-Ingerslev-ACT psykolog i Silkeborg